Pavel Švanda

* 6.6.1936 Znojmo


spisovatel a novinář, signatář Charty 77


pseudonym

Jiří Vříšť


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v literárněhistorických příručkách a slovnících býval mylně ztotožňován s odpůrcem komunistického režimu Pavlem Švandou, jehož tělo bylo nalezeno v říjnu 1981 na dně propasti Macocha


cena města

Brna, za literární činnost (2001)


vzdělání

gymnázium v Brně (absolvoval v roce 1954),
FF MU v Brně - obor dějiny umění (z osobních důvodů studium nedokončil)


zaměstnání

1958–1960 Osvětová beseda v Brně,
vedoucí kina v Brně,
časopis Host do domu (v letech 1969–1970 redaktor), pražský časopis Tvář,
po roce 1969 se stal ineditním spisovatelem, účastnil se neoficiálních brněnských filosofických aktivit,
za normalizace vystřídal řadu zaměstnání (skladový dělník, závozník, dispečer),
JAMU v Brně (po roce 1989 pedagog na Divadelní fakultě),
deník Lidová demokracie (1992–1994 redaktor brněnské redakce), časopis Naše rodina (redaktor), časopis Akord (1991–1992 redaktor)


prameny, literatura

osoby

Radovan Perka
přítel a spolupracovník Roman Ráž
přítel Josef Šafařík
přítel Pavel Švanda
záměna osob vzhledem ke shodnému jménu


osoba na objektech

Brno poetické - P. Švanda
pamětní tabulka: Hády 0/02


události

5. 11. 2019
Výstava Oči Brna: Pavel Švanda
je mu věnována výstava
14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Hádech
spisovatel a novinář, signatář Charty 77
5. 4. 2017
Výstava Host do domu
redaktor časopisu v letech 1969–1970
17. 11. 2016
Odhalení pamětní desky Pavla Švandy
účastník slavnosti odhalení pamětní desky
29. 6. 2016
Výstava Životní jubilea brněnských spisovatelů
jedna z připomínaných osobností


hub, mát


Aktualizováno: 23. 02. 2022