Adolf Kačer

* 8.3.1891 Borová (dnes Náchoda) – † 6.3.1956 Chicago, USA


předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, USA (občanství od roku 1917)


zajímavé okolnosti

Z výnosu finanční sbírky amerických krajanů v čele s Adolfem Kačerem bylo vybudováno dětské středisko Březejc pro děti s tělesným a mentálním postižením, které původně sloužilo dětem zmrzačeným ve druhé světové válce a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.


bydliště

Borová u Náchoda,
Praha-Žižkov,
od roku 1910 žil v USA


vzdělání

obecná škola v Borové u Náchoda, po přestěhování Praha-Žižkov,
obchodní škola v Praze


vyznamenání a pocty

Victory Medal,
Pochvalný dekret od vlády USA,
Čs. vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně


zaměstnání

obchodní příručí,
v roce 1910 odchod do Ameriky, zde nejdříve příležitostná zaměstnání (pekař, stavební dělník, dělník v továrně atp.), později vlastnil sklad mléka a mléčných výrobků, posléze se stal ředitelem mlékárenského koncernu


odborné a zájmové organizace

Americký Sokol,
pěvecký sbor,
ČNS (pokladník od roku 1935, od roku 1942 předseda)


poznámky

Po získání amerického občanství se přihlásil do americké armády, za účast v bojích první světové války byl i vyznamenán. Za jeho předsednictví se v době druhé světové války ČNS zapojilo do podpory čs. zahraničního odboje, pomoc zajišťovalo i po osvobození Československa (potraviny, ošacení, obuv, léky atd.).
Po únorových událostech 1948 zaujalo ČNS k situaci v ČSR neutrální postoj. V březnu 1948 jednali zástupci této velké krajanské organizace v naší republice s významnými představiteli režimu, 10. 4. 1948 přiletěl do Prahy i předseda Kačer.
V průběhu několikadenní návštěvy navštívil 12. 4. také Brno, setkal se s Klementem Gottwaldem, Josefem Davidem, Vlado Clementisem a Václavem Kopeckým. Dokonce slíbil, že zajistí, aby američtí sokolové přijeli na slet v Praze (předseda Americké obce sokolské po 25. únoru účast na sletu odvolal). To bylo obsáhle publikováno v československých novinách se snahou dokázat, že američtí krajané souhlasí se změnou režimu v Československu. V USA byl Adolf Kačer velmi ostře kritizován.partneři


osoba na objektech

A. Kačer
pamětní deska: Kociánka 2-6/01


události

22. 1. 2013
Výstava „Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948–1989“
Adolf Kačer je jednou z osobností, o které se na výstavě hovoří
5/1954
Zahájení celoročního provozu střediska Březejc pro děti s tělesným a mentálním postižením
předseda Českého národního sdružení v USA, které přispělo na vybavení ÚSP Kociánka
12. 4. 1948
Návštěva Adolfa Kačera v Brně 28. 10. 1925
Otevření Americké domoviny v Králově Poli
krajanský pracovník, který přispěl k vybavení ústavu


Jis, Menš


Aktualizováno: 06. 12. 2019