Konrád

* ? – † ?


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1231–1237


zajímavé okolnosti

Na jaře 1235 vydal markrabě Přemysl pro Zábrdovice imunitní privilegium podle velehradského vzoru, o dva roky později přijal klášterní statky do své ochrany papež Řehoř IX. a v roce 1249 byl klášter osvobozen od povinnosti poskytovat nocleh lovčím a psovodům.
Zábrdovičtí opati byli v průběhu 13. století poměrně často delegováni k rozsuzování různých sporů na Brněnsku.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1231–1237


Ma


Aktualizováno: 01. 09. 2016