Karel Banďouch

* 15.9.1893 Brno-Husovice – † 10.4.1971 Brno


malíř v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po vypuknutí první světové války byl odveden do rakouské armády. V průběhu ní utrpěl vážné zranění levé ruky, hrozila mu amputace. Ruka v zápěstí mu zůstala trvale nehybná.
Po skončení studií v Praze se vrátil do Brna, kde působil do konce života. Věnoval se malbě krajiny zejména olejem, ale i akvarelem, tužkou a tuší. V době první republiky za tímto účelem každoročně cestoval na Slovensko, zejména do Tater. Po návratu měl prodejní výstavu obrazů v knihkupectví Barvič a Novotný.
V pozdějších letech jezdil malovat na Českomoravskou vysočinu.


bydliště

Brno, Zahradníkova 24


vzdělání

základy malby vystudoval u strýce Martina Banďoucha ve Vídni,
absolvent výtvarných kurzů u Františka Potůčka v Brně,
kurzy ve Vídni (u prof. Schtärla a Rich. Steinera),
1918–1921 studium na UPŠ v Praze (u prof. E. Dítěte, J. Schussera a J. Schikanedera)


odborné a zájmové organizace

po roce 1948 vedl klub malířů v Kloboukách u Brna a v Adamově


hrob

poznámky

Za poskytnuté informace o malíři Karlu Banďouchovi ze dne 21. 7. 2016 děkujeme manželům Ctiradovi a Miluši Charvátovým. Miloši Banďouchovi děkujeme za poskytnutí fotografií portrétů svého otce.prameny, literatura

ulice

Zahradníkova (Zahradníkgasse)
bydliště Leninova
zde měl ateliér


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MKf


Aktualizováno: 10. 04. 2023