Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Banďouch

  Karel Banďouch


  • * 15.9.1893 Brno-Husovice – † 10.4.1971 Brno


  • malíř v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po vypuknutí první světové války byl odveden do rakouské armády. V průběhu ní utrpěl vážné zranění levé ruky, hrozila mu amputace. Ruka v zápěstí mu zůstala trvale nehybná.
   Po skončení studii v Praze se vrátil do Brna, kde působil do konce života. Věnoval se malbě krajiny zejména olejem, ale i akvarelem, tužkou a tuší. V době první republiky za tímto účelem každoročně cestoval na Slovensko, zejména do Tater. Po návratu měl prodejní výstavu obrazů v knihkupectví Barvič a Novotný.
   V pozdějších letech jezdil malovat na Českomoravskou vysočinu.


  • bydliště

   Brno, Zahradníkova 24


  • vzdělání

   základy malby vystudoval u strýce Martina Banďoucha ve Vídni,
   absolvent výtvarných kurzů u Františka Potůčka v Brně,
   kurzy ve Vídni (u prof. Schtärla a Rich. Steinera),
   1918–1921 studium na UPŠ v Praze (u prof. E. Dítěte, J. Schussera a J. Schikanedera)


  • odborné a zájmové organizace

   po roce 1948 vedl klub malířů v Kloboukách u Brna a v Adamově


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, řada 3, hrob č. 296–297


  • poznámky

   Za poskytnuté informace o malíři Karlu Banďouchovi ze dne 21. 7. 2016 děkujeme manželům Ctiradovi a Miluši Charvátovým. Miloši Banďouchovi děkujeme za poskytnutí fotografií portrétů svého otce.


  • obrazy

   img19129.jpg img19130.jpg img19131.jpg img19132.jpg img19133.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Zahradníkova (Zahradníkgasse)
   bydliště Leninova
   zde měl ateliér


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   MKf


Aktualizováno: 16. 01. 2020

Karel Banďouch. Fotografii zaslala paní Miroslava Kurfürstová, děkujeme.