prof. MUDr. František Karel Studnička

* 25.11.1870 Praha – † 2.8.1955 Praha


přírodovědec, histolog, cytolog a embryolog, vypracoval teorii exoplazmy a zdůraznil význam mezibuněčných struktur


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

je autorem návrhu na zdokonalení mikroskopu


bydliště

Brno, Dra Bedřicha Macků 32,
Praha


vzdělání

soukromé vzdělání,
1889–1895 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
1900 docent histologie a mikroskopické anatomie UK,
1902 habilitace na VŠT v Brně z oboru obecné zoologie a srovnávací anatomie (1909 tamtéž jmenován mimořádným profesorem),
1919 řádný profesor histologie a embryologie LF MU


vyznamenání a pocty

Státní cena za knihu "Úvod do plasmatologie" (1952),
Řád republiky (1955),
Medaile J. E. Purkyně in memoriam (1956)


jiné pocty

akademik (řádný člen ČSAV 12. 11. 1952)


zaměstnání

vedoucí ústavu histologicko-embryologického na VŠZv a na LF MU,
od roku 1934 LF UK


odborné a zájmové organizace

v roce 1912 založil s prof. E. Babákem časopis "Biologické listy",
spoluzakladatel Čs. biologické společnosti (předseda v letech 1926–1935),
zakladatel Přírodovědeckého klubu v Brně,
Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
iniciátor založení Purkyňovy společnosti,
Moravská přírodovědecká společnost,
Société de biologie,
od 12. 11. 1952 řádný člen ČSAV,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

v roce 1934 a znovu pak v roce 1953 byl navržen na udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu
osoby

Edward Babák
spoluzakladatel časopisu "Biologické listy"
Antonín Nedoma
kandidát na post knihovníka František Vejdovský
učitel


partneři

Olga Studničková (Míšová)
sňatek: 21. 10. 1905, Brno (kostel sv. Tomáše)

události

29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti 30. 12. 1922
Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti
histolog, cytolog a embryolog
18. 1. 1922
Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně
přírodovědec, histolog, cytolog a embryolog
12. 6. 1905
Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
přírodovědec


Zatl


Aktualizováno: 29. 07. 2020