Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Jaroslav Pražák

  JUDr. Alois Jaroslav Pražák


  • * 14.2.1898 Brno – † 5.8.1981 Nambour (Queensland), Austrálie


  • právník, válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   vnuk politika barona Aloise Pražáka


  • bydliště

   Brno, Husova 16


  • vzdělání

   Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno


  • zaměstnání

   advokát

  • odborné a zájmové organizace

   Aeroklub Brno (člen správního výboru ve funkci druhého místopředsedy, doloženo v roce 1946)


  • poznámky

   Po ukončení právnických studií pracoval jako právník na různých místech, roku 1931 si otevřel v Brně advokátní kancelář.
   Po německé okupaci odjel legálně vlakem přes Rakousko a Itálii do Francie. Do čs. zahraniční armády byl odveden 23. 10. 1939 v Paříži, měl tehdy hodnost nadporučíka dělostřelectva čs. v záloze. Osobní číslo: Z; A-1554.
   Po vypuknutí války na podzim 1939 se přihlásil v Agde do vznikající čs. zahraniční armády, kde byl přidělen k odvodní komisi. Později se přemístil do Paříže jako úředník u Čs. národního výboru a od února 1940 působil v Beziers u vojenského soudu čs. divize.
   Po pádu Francie odjel v červnu 1940 lodí Mohammed Ali el Kebir do Velké Británie, kde vstoupil do znovu se formující čs. armády. V březnu 1941 byl však pro nemoc superarbitrován a od 27. 10. 1941 pracoval na exilovém ministerstvu spravedlnosti, které řídil JUDr. Jaroslav Stránský.
   Tam působil až do léta 1944, kdy 22. srpna odletěl s delegací ministra Františka Němce přes Moskvu na Podkarpatskou Rus, kde měl spolu s dalšími úředníky pomoci zastávat zájmy ČSR. Pro odpor sovětských orgánů však delegace fakticky nemohla zahájit činnost, a proto se JUDr. Pražák spolu s ostatními přesunul 30. 1. 1945 do Košic.
   Již 5. 5. 1945 se dostal do Brna, ovšem staronový ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský jej opět povolal do svého úřadu. Státní služba JUDr. Pražáka však neuspokojovala, proto se k 1. 11. 1945 vrátil zpět do Brna k advokacii. Únor 1948 jej zastihl na lyžích ve švýcarských horách - rozhodl se, že se nevrátí do vlasti, odjel do Londýna a později do Kanady.
   Roku 1960 přesídlil do Austrálie, kde také zemřel. Jeho dcera Louisa se v roce 1945 provdala za velitele 311. čs. bombardovací perutě Vladimíra Nedvěda a žila s ním také v australském exilu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Pražák
   dědeček A. J. Pražáka


  • partneři

   Milada Pražáková (Henychová)
   sňatek: 1925 v Brně (manželství rozloučeno v roce 1928)


  • děti

   Louisa Nedvědová (Pražáková)


  • rodiče

   Otakar Pražák
   Františka Pražáková (Maly von Vevanovic)


  • sourozenci

   Františka Marie Vincencie Pražáková


  • ulice

   Husova
   bydliště v roce 1933


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   JMik, Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020