JUDr. Alois Jaroslav Pražák

* 14.2.1898 Brno – † 5.8.1981 Nambour (Queensland), Austrálie


právník, válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

vnuk politika barona Aloise Pražáka


bydliště

Brno, Husova 16


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno


zaměstnání

advokát


odborné a zájmové organizace

Aeroklub Brno (člen správního výboru ve funkci druhého místopředsedy, doloženo v roce 1946)


poznámky

Po ukončení právnických studií pracoval jako právník na různých místech, roku 1931 si otevřel v Brně advokátní kancelář.
Po německé okupaci odjel legálně vlakem přes Rakousko a Itálii do Francie. Do čs. zahraniční armády byl odveden 23. 10. 1939 v Paříži, měl tehdy hodnost nadporučíka dělostřelectva čs. v záloze. Osobní číslo: Z; A-1554.
Po vypuknutí války na podzim 1939 se přihlásil v Agde do vznikající čs. zahraniční armády, kde byl přidělen k odvodní komisi. Později se přemístil do Paříže jako úředník u Čs. národního výboru a od února 1940 působil v Beziers u vojenského soudu čs. divize.
Po pádu Francie odjel v červnu 1940 lodí Mohammed Ali el Kebir do Velké Británie, kde vstoupil do znovu se formující čs. armády. V březnu 1941 byl však pro nemoc superarbitrován a od 27. 10. 1941 pracoval na exilovém ministerstvu spravedlnosti, které řídil JUDr. Jaroslav Stránský.
Tam působil až do léta 1944, kdy 22. srpna odletěl s delegací ministra Františka Němce přes Moskvu na Podkarpatskou Rus, kde měl spolu s dalšími úředníky pomoci zastávat zájmy ČSR. Pro odpor sovětských orgánů však delegace fakticky nemohla zahájit činnost, a proto se JUDr. Pražák spolu s ostatními přesunul 30. 1. 1945 do Košic.
Již 5. 5. 1945 se dostal do Brna, ovšem staronový ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský jej opět povolal do svého úřadu. Státní služba JUDr. Pražáka však neuspokojovala, proto se k 1. 11. 1945 vrátil zpět do Brna k advokacii. Únor 1948 jej zastihl na lyžích ve švýcarských horách - rozhodl se, že se nevrátí do vlasti, odjel do Londýna a později do Kanady.
Roku 1960 přesídlil do Austrálie, kde také zemřel. Jeho dcera Louisa se v roce 1945 provdala za velitele 311. čs. bombardovací perutě Vladimíra Nedvěda a žila s ním také v australském exilu.osoby

Otakar Henych
švagr Alois Pražák
dědeček A. J. Pražáka


partneři

Milada Pražáková (Henychová)
sňatek: 28. 4. 1925, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě), manželství rozloučeno zemským soudem civilním v Brně 25. 9. 1928

ulice

Husova
bydliště v roce 1933


související odkazy

JMik, Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020