Internetová encyklopedie dějin města Brna

Georg Placzek

  Georg Placzek


  • * 26.9.1905 Brno – † 9.10.1955 Zürich (Švýcarsko)


  • teoretický fyzik, zabýval se fyzikou atomového jádra


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Velká Británie, USA


  • zajímavé okolnosti

   Světově proslulý teoretický fyzik, vyhledávaný spolupracovník a poradce významných vědců (W. Heisenberg, E. Fermi, N. Bohr, V. Weisskopf, L. D. Landau, G. Gamow, R. Oppenheimer).
   Patrně jediný občan Československa, který se podílel na projektu Manhattan a byl očitým svědkem prvního pokusného výbuchu atomové bomby (16. 7. 1945).

  • příčina úmrtí

   oficiálně na infarkt, ale velmi pravděpodobně si vzal život sám


  • bydliště

   Brno:
   - Grosser Platz 3 (dnes náměstí Svobody)
   - Talgasse 20 (dnes Údolní)
   - Anastasius-Grün-Gasse 5 (dnes Hilleho)
   - Eichhorngasse 18 (dnešní Veveří)
   - Kounicova 18


  • vzdělání

   1918–1924 Německé státní gymnázium v Brně,
   1924–1928 studium na vídeňské univerzitě a na pražské německé univerzitě, disertační práci obhájil na fyzikálním institutu vídeňské univerzity ve Vídni složil dvě doktorské zkoušky (tzv. rigorózum a tzv. filosofikum)


  • dílo

   zobrazit Georg Placzek vytvořil teorii Ramanova rozptylu světelného záření na polyatomických molekulách. Podílel se na objevu jaderného štěpení, je spolutvůrcem oboru fyziky neutronů. Stál u vzniku jaderného reaktoru a atomové bomby.
   Je autorem a spoluautorem mnoha odborných prací.


  • zaměstnání

   1928–1932 pobýval v několika centrech evropské fyziky (Utrecht, Lipsko, Řím),
   1932–1938 Institut Nielse Bohra v Kodani,
   nedlouho před 2. světovou válkou odjel do USA (přibližně dva roky působil na Cornell University v Ithace, pracoval na válečném nukleárním programu),
   od roku 1943 byl v Montrealu a věnoval se náboru fyziků pro jím vedenou teoretickou skupinu, která má rozvíjet Atomy Energy Project,
   Placzkova skupina se připojila k projektu Manhattan a v roce 1945 Placzek působil v Los Alamos,
   1946–1948 pracoval ve výzkumné laboratoři Electric Company v Schenectady,
   1948 získal trvalý pobyt v Institutu of Advanced Study v Princetonu,
   1953 přednášel na univerzitách v Miláně a v Římě,
   1955 získal Guggenheimovo stipendium a plánoval strávit akademický rok 1955/1956 na univerzitě v Římě


  • poznámky

   pocházel z významné brněnské židovské rodiny, která vlastnila textilní továrnu Skene a Co. v Alexovicích u Ivančic na Brněnsku


  • obrazy

   img4456.jpg img4457.jpg img4458.jpg img4459.jpg img4460.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin"
   "Génius, jenž viděl výbuch první jaderné bomby"
   "Sympózium na počest Georga Placzka"
   "Kdo byl Georg Placzek (1905–1955)"
   "Fyzik se dočkal uznání až dlouho po smrti"
   "Brněnská hvězda světové fyziky"


  • partneři

   Else Placzek (Andries)
   sňatek: 1943


  • rodiče

   Alfréd Placzek
   Marianne Placzek (Pollack)


  • sourozenci

   Fritz Placzek
   Edith Placzek (Platzek)


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště Kounicova
   bydliště Veveří
   bydliště Údolní
   bydliště Anastasius-Grün-Gasse
   bydliště (dnes Hilleho)


  • osoba na objektech

   G. Placzek
   pamětní deska: náměstí Svobody 3/01


  • události

   21. 9. 2005
   Sympozium na počest Georga Placzka
   uznávaný fyzik


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Opl, Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2017

Dnes již neexistující dům rodiny Placzkových v Brně, Kounicova 18, okolo r. 1935 (Archív J. Kocourkové)