Karel Zdeněk Klíma

* 3.10.1883 Brno – † 23.8.1942 Terezín


novinář, šéfredaktor Lidových novin (1927–1930 a 1939–1942) a Českého Slova (1930–1939)


pseudonym

Kazetka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul ve věznici


bydliště

Brno, Josefov


vzdělání

od roku 1894 studium na I. české státní reálce v Brně (maturita ve školním roce 1900/1901)


dílo

Brněnský rodák, který začínal na počátku 20. století svou novinářskou dráhu ve zdejších Lidových novinách.
Od roku 1905 působil jako jejich parlamentní zpravodaj ve Vídni až do počátku 1. světové války, kdy musel narukovat. Ihned po návratu v listopadu 1918 pokračoval v této roli v Praze, kde se výrazně podílel na formování filiální redakce LN, kterou ve dvacátých letech také vedl, i na přenesení hlavní redakce z Brna do Prahy.
Pod jeho vedením, kdy v letech 1927 až 1930 vykonával funkci šéfredaktora LN, se kolem pražské redakce soustředila skupina významných českých umělců a publicistů, např. bratři Čapkové, E. Bass, F. Langer a další.
Jako šéfredaktor působil v Českém Slově (1930–1939), do LN se vrátil na počátku roku 1939. V létě 1942 byl za heydrichiády zatčen gestapem a odvezen do věznice v Terezíně, kde na následky krutého zacházení po krátké době zemřel.


zaměstnání

novinář, redaktor a později šéfredaktor Lidových novin a Českého Slovapartneři

Marie Klímová (Tůmová)
sňatek: 20. 8. 1906, Ivančice Josefa Klímová (Svatoňová)
sňatek: 1923 (1936 rozvod) Anna Klímová (Pacovská, provdaná Borůvková)
sňatek: 1937
ulice

Josefstadt + Gartengasse
bydliště (dnes Bratislavská)


události

16. 12. 1893
Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně
parlamentní zpravodaj vyslaný do Vídně


Jiv


Aktualizováno: 08. 01. 2019