Vincenz Petke

* 23.2.1753 Opava – † 1.3.1805 Brno


lékárník v lékárně U zlaté koruny, všestranný přírodovědec a podporovatel moravského průmyslu


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Byl velmi aktivní v podpoře textilního a cukrovarnického průmyslu, stal se členem řady odborných společností a přispíval i odbornými články do listu Das Patriotische Tageblatt. Za svůj život shromáždil i velmi cennou sbírku minerálů (na 500 ks), kterou po jeho smrti odkoupilo za 1.600 zlatých olomoucké lyceum.


bydliště

Brno, Radnická 3


měšťan od

24. 8. 1781 (Brno)


vzdělání

střední škola,
poté praktika v lékárně


zaměstnání

od roku 1781 lékárník v Brně, kde 14. 8. 1781 koupil lékárnu U zlaté koruny (za svoje zásluhy o úroveň lékárny byl jmenován zemským lékárníkem), v roce 1786 už dodával léky i do nové všeobecné nemocnice U sv. Anny na Pekařské ulici jako její nemocniční lékárník (měšťanem se stal 24. 8. 1781),
od roku 1802 člen Společnosti k založení strojní přádelny vlny podle anglického způsobu, pro kterou zakoupil v Brně na Údolní ulici tovární budovu od francouzského podnikatele F. Maillarta


odborné a zájmové organizace

„Humanitätsgesellschaft“ Brünn,
„Mährische Gesellschaft der Natur u. Vaterlandsfreunde“,
„Allererste Schafwollspinnmaschinen-Errichtungs-Anstalt“ Brünn aj.


poznámky

Věnoval se však i intenzívní činnosti ve svém lékárnickém oboru. V roce 1797 vypracoval a předložil poté ke schválení návrh statutu moravského zemského grémia lékárníků a po jeho založení v roce 1798 se stal jeho předsedou.
Podílel se i na potírání tehdy se šířících pohlavních chorob a poskytoval k jejich léčení medikamenty někdy i dluh, později vymáhaný.
V roce 1801 podnikl dokonce jakousi „služební cestu“ se starohrabětem Hugo Františkem Salmem do Anglie, odkud přivezli 18 tajně pořízených nákresů spřádacích strojů a zařízení k nim, jež byly známé a v provozu toliko tam.

Byl třikrát ženat: po prvé se oženil 21. 2. 1786 s Terezií (1768–1795), rozenou Fischerovou a měl s ní tři děti: dcery Johannu a Annu Mari a syna Ignaze. Když Terezie zemřela, byly děti ještě malé (7, 2 a 5 let) a proto se Petke oženil 2. 2. 1796 znovu, a to se svou švagrovou Barborou (1774–1801), mladší to sestrou své zemřelé manželky a měl s ní tři děti: syna Antonína (1798) a dvě dcery Marii (1799) a Franzisku (1801). Protože i Barbara zemřela 28. 1. 1801 ve věku 27 let, oženil se ještě potřetí. Jeho ženou se stala Marie, rozená Kohlová, s níž už měl jen jednu dceru Matyldu (1804). Ta svého manžel přežila o sedm let a zemřela 21. 10. 1812.
Lékárnu v době nedospělosti syna Ignaze vedli provisoři Antonín Latner (1805) a Johann Lichtblau (1805–1819).osoby

Francois Maillart (Maillard)
v roce 1802 od něj Vincenc Petke zakoupil tovární budovu Hugo František Salm-Reifferscheidt
kolega na „studijní“ cestě po Anglii


partneři

Terezie Petkeová (Fischerová)
(první manželka) Barbora Petkeová (Fischerová)
(druhá manželka) Marie Petkeová (Kohlová)
(třetí manželka)


děti

ulice

Radnická
bydliště Údolní
sídlo podniku na výrobu cajků z vlny, hedvábí a bavlny pro město Brno, který odkoupil od Fr. Maillarta


související odkazy

Fl, Jord


Aktualizováno: 28. 08. 2019