Jan Josef Václav Radecký z Radče

* 2.11.1766 zámek Třebnice u Sedlčan – † 5.1.1858 Milano


voják z povolání, který díky svým vynikajícím velitelským schopnostem postupoval rychle v hodnostech a funkcích až k titulu polního maršála; zúčastnil se řady válek, bitev, vítězství i porážek a obdržel 47 řádů a vyznamenání z různých míst Rakousko-Uherské monarchie; stal se také čestným občanem některých měst a městeček, mezi vojáky byl oblíbeným velitelem


šlechtický titul

hrabě


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Byl jednou z pěti českých výrazných vojenských osobností, které dosáhly tak vysokého postavení. Brno jej jmenovalo čestným občanem 27. března 1849 a v roce 1903 po něm pojmenovalo ulici Radetzkygasse (dnes Šumavská).


čestný občan

27. března 1849


vzdělání

gymnaziální studia u piaristů v Praze,
1781–1782 brněnská stavovská akademie Collegium Nobile v Brně, kam byla přemístěna z Olomlouce a umístěna v areálu dříve před tím zrušené koleje jezuitského řádu na Jezuitské ulici a v paláci na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody),
po přemístění akademie do Vídně dokončil tamtéž své vojenské vzdělání a nastoupil ke 2. kyrysnickému pluku, čímž vstoupil do služeb císařské armády, v nichž setrval až do své smrti


zaměstnání

zúčastnil se např. bitvy s Turky u Bělehradu (1789),
od roku 1799 byl pobočníkem ruského generála Suvorova a bojoval spolu s ním v napoleonských válkách,
v bitvě u Wagramu (1809) byl jmenován náčelníkem generálního štábu a v roce 1813 byl jedním ze strůjců Napoleonovy porážky v "bitvě národů" u Lipska,
v letech 1829–1831 velitel pevnosti v Olomouci a od roku 1831 až do své smrti významným velitelem v Itálii, kde zvítězil v bitvě u Custozzy (1848) i u Novary (1849),
do výslužby odešel v roce 1857 necelý rok před svou smrtí


poznámky

(Zpracováno podle textu pozvánky k akci Radeckého den v Brně 22. října 2016, vydané Brněnským městským střeleckým sborem)


pojmenované ulice

- Radetzkygasse (Radetzského) (Ponava, Veveří, Žabovřesky)


prameny, literatura

osoba na objektech

události

11. 11. 2019
Slavnost odhalení pamětní reliéfní desky maršála Radeckého
jemu odhalena reliéfní deska
22. 10. 2016
Radeckého den v Brně
významná osobnost českých vojenských dějin a čestný občan města Brna


Fl


Aktualizováno: 24. 09. 2018