MUDr. Alfons Sovadina

* 29.9.1882 Přílepy (okres Kroměříž) – † 12.4.1964 Brno


lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jako odborný garant přispěl k výstavbě moderního ústavu pro staré a nemocné občany - Chorobince města Brna (1934–1936), zajímal se o homeopatii


bydliště

„Svatobořice, baráky“ (doloženo v roce 1925),
Brno–Bohunice, Na padělkách 100,
Ostopovice č. 44, okr. Brno-venkov (dnes Vinohradská 1)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1904 maturita),
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 29. 4. 1910)


jiné pocty

za přínos k vybudování moderního ústavu pro staré a nemocné občany a jeho dlouholeté vedení mu byl přiznán úřední titul „vrchní zdravotní rada“


dílo

zobrazit


zaměstnání

1910–1912 chirurgické odd. vojenské posádkové nemocnice ve Vídni (sekundární lékař),
1912–1914 dělostřelecká škola Wien-Traiskirchen (vedoucí lékař a lektor pro zdravovědu),
1914–1917 šéflékař mobilní polní nemocnice,
1917–1918 Telegrafní pluk ve St. Hypolitu - vrchní lékař (služba u nemocenské pokladny tamtéž),
1919 vojenský lékař čsl. armády na Ostravsku a Slovensku,
1919–1921 záložní nemocnice Červeného kříže v Praze–Karlíně,
1921–1939 vedoucí lékař a poté ředitel Chorobince města Brna,
1939 předčasně penzionován, soukromá lékařská praxe v Ostopovicích


hrob

poznámky

Po vypuknutí 2. světové války převzala celý areál ústavu v prosinci 1941 německá armáda a zřídila tam vojenskou nemocnici. Chovanci chorobince byli přemístěni jednak do Kuřimi, jednak do sirotčince milosrdných sester sv. Vincence z Pauly na Veslařské ulici.
Po válce byl ústav znovu otevřen, ale po nastolení komunistické diktatury v roce 1948 došlo k zestátnění léčebných a sociálních zařízení a v důsledku toho nastal v letech 1949–1952 přechod chorobince na zařízení nemocničního charakteru. O celý areál chorobince projevila zájem Fakultní nemocnice v Brně a roku 1952 jí byl chorobinec předán.
partneři

Drahomíra Sovadinová (Dufková)
sňatek: 25. 10. 1925, Brno (kostel sv. Tomáše)


děti

Alfons Sovadina
Milan Sovadina
Božena Měrková (Sovadinová)
Petr Sovadina
Ludmila Hladilová (Sovadinová)ulice

Na padělkách
bydliště v letech 1934–1939 (dnes Jihlavská)


stavby

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Jihlavská 20/340
lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
ředitel Sociálních ústavů města Brna
28. 10. 1934
Slavnostní otevření Sociálních ústavů města Brna
ředitel, zasloužil se o výstavbu


související odkazy

Rč, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2022