MUDr. Alfons Sovadina

* 29.9.1882 Přílepy (okres Kroměříž) – † 12.4.1964 Brno


lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jako odborný garant přispěl k výstavbě moderního ústavu pro staré a nemocné občany - Chorobince města Brna (1934–1936), zajímal se o homeopatii


bydliště

„Svatobořice, baráky“ (doloženo v roce 1925),
Brno–Bohunice, Na padělkách 100,
Ostopovice č. 44, okr. Brno-venkov (dnes Vinohradská 1)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1904 maturita),
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 29. 4. 1910)


jiné pocty

za přínos k vybudování moderního ústavu pro staré a nemocné občany a jeho dlouholeté vedení mu byl přiznán úřední titul „vrchní zdravotní rada“


dílo

zobrazit


zaměstnání

1910–1912 chirurgické odd. vojenské posádkové nemocnice ve Vídni (sekundární lékař),
1912–1914 dělostřelecká škola Wien-Traiskirchen (vedoucí lékař a lektor pro zdravovědu),
1914–1917 šéflékař mobilní polní nemocnice,
1917–1918 Telegrafní pluk ve St. Hypolitu - vrchní lékař (služba u nemocenské pokladny tamtéž),
1919 vojenský lékař čsl. armády na Ostravsku a Slovensku,
1919–1921 záložní nemocnice Červeného kříže v Praze–Karlíně,
1921–1939 vedoucí lékař a poté ředitel Chorobince města Brna,
1939 předčasně penzionován, soukromá lékařská praxe v Ostopovicích


hrob

poznámky

Po vypuknutí 2. světové války převzala celý areál ústavu v prosinci 1941 německá armáda a zřídila tam vojenskou nemocnici. Chovanci chorobince byli přemístěni jednak do Kuřimi, jednak do sirotčince milosrdných sester sv. Vincence z Pauly na Veslařské ulici.
Po válce byl ústav znovu otevřen, ale po nastolení komunistické diktatury v roce 1948 došlo k zestátnění léčebných a sociálních zařízení a v důsledku toho nastal v letech 1949–1952 přechod chorobince na zařízení nemocničního charakteru. O celý areál chorobince projevila zájem Fakultní nemocnice v Brně a roku 1952 jí byl chorobinec předán.partneři

Drahomíra Sovadinová (Dufková)
sňatek: 25. 10. 1925, Brno (kostel sv. Tomáše)


děti

Alfons Sovadina
Milan Sovadina
Božena Měrková (Sovadinová)
Petr Sovadina
Ludmila Hladilová (Sovadinová)ulice

Na padělkách
bydliště v letech 1934–1939 (dnes Jihlavská)


stavby

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Jihlavská 20/340
lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

28. 10. 1934
Slavnostní otevření Sociálních ústavů města Brna
ředitel, zasloužil se o výstavbu


související odkazy

Rč, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2022