PhDr. Milada Wurmová, CSc.

* 19.11.1922 Brno – † 16.5.2020 Brno


archivářka a historička; v letech 1974–1979 ředitelka MZA v Brně
vnučka osobnosti: Jindřiška Wurmová


bydliště

Brno, Staňkova 355/5


vzdělání

gymnázium v Brně (1942 maturita),
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - obor historie-filozofie (1948 PhDr.)


vyznamenání a pocty

medaile Za zásluhy o české archivnictví (2011)


jiné pocty

Za práci v archivu a za společenskou angažovanost obdržela během let řadu poděkování a čestných uznání. Byla členkou kolektivu, jemuž bylo uděleno státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", také obdržela odznak "Vzorný pracovník státních orgánů".


dílo

Je autorkou řady archivních pomůcek, edic archiválií, článků a studií se zaměřením na archivní teorii, dějiny archivnictví a dějiny správy. Ve své kandidátské práci se věnovala vztahům mezi archivy a muzei.
Významnou je její práce Soupis moravských novin a časopisů z let 1848–1918 (Brno, 1955).
Byla také členkou redakce Archivního časopisu.


zaměstnání

1948–1982 Moravský zemský archiv v Brně (v letech 1974–1979 ředitelka)


odborné a zájmové organizace

Vědecká archivní rada (1975–1988),
byla členkou v různých vědeckovýzkumných komisích, v komisi pro udělování vědeckých hodností na FF UK v Praze a UK v Bratislavě, také zastávala funkce stranické a veřejné


hrob


osoby


ulice

Staňkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal, LucKub


Aktualizováno: 29. 03. 2022