Josef Rosík

* 4.10.1856 Malenovice (dnes Zlína, okres Zlín) – † 23.2.1935 Brno (zemská nemocnice)


otec osobností: Ing. Dr. techn. Bohumil Rosík, Ing. Jan Rosík a Vítězslav Rosík


bydliště

Malenovice čp. 67 (rodný dům),
Bzová 26 (doloženo nejméně v letech 1884–1905), později čp. 9 (doloženo v letech 1910–1921),
Brno, Šeříková 27 (doloženo v letech 1923–1935, dnes Heinrichova)


vzdělání

gymnázium v Kroměříži a potom v Olomouci,
v roce 1879 ukončil studia na učitelském ústavu v Příboře


zaměstnání

učitel v Buchlovicích a Řetechově u Luhačovic,
poté nadučitel ve Bzové,
řídicí učitel ve výslužbě


odborné a zájmové organizace

Včelařský spolek v Bojkovicích (ve sčítání v roce 1910 uvedl vlastnictví 13 pohyblivých úlů)


poznámky

Syn Ignáta Rosíka (rolníka v Malenovicích) a Marie, rozené Ulmanové.
Zasloužil nejen o rozvoj vzdělanosti v bývalém soudním okrese Uherský Brod, ale i o budování nových silnic v regionu, rozšíření spořitelních kampeliček, zřízení hospodářské školy v Bojkovicích a mnohé další veřejně prospěšné aktivity.
Početnou rodinu se snažil zabezpečit také tím, že měli hospodářství, jak svědčí údaje ze sčítání obyvatelstva (např. v roce 1910 měli tři kusy hovězího dobytka, dvě prasata, 5 slepic a tři husy).Manželka vedla domácnost, péči o hospodářství zastávaly dvě služebné.
Ve výslužbě žil v Brně. Pohřeb se konal 26. 2. 1935 (s povolením lékaře) na Ústřední hřbitov.partneři

Božena Rosíková (Vrbová)
sňatek: 12. 5. 1884, StaříčMenš


Aktualizováno: 14. 05. 2023