Vítězslav Rosík

* 23.12.1895 Bzová (dnes Bojkovic, okres Uherské Hradiště – † 9.5.1955 Etiopie


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


zajímavé okolnosti

pohřben v Addis Abebě


bydliště

Bzová čp. 26 (rodný dům),
Nitra (doloženo v roce 1922)


vzdělání

Vysoká válečná škola v Praze


zaměstnání

voják z povolání (do výslužby přeložen k 1. 6. 1948)


odborné a zájmové organizace

Svaz letců ČSR (předseda)


poznámky

Po vzniku ČSR sloužil u letectva, v roce 1922 je uváděn jako nadporučík 5. letecké roty v Nitře. V polovině dvacátých let absolvoval letecký výcvik a v roce 1927 byl jmenován polním pilotem. Po dokončení studia na Vysoké škole válečné sloužil na MNO. V letech 1932–1937 byl vojenským a leteckým atašé na vyslanectví v Římě, v roce 1938 opětovně pracoval na ministerstvu.
Na podzim 1939 odešel ilegálně do zahraničí, do čs. zahraničního vojska prezentován 5. 1. 1940 v Paříži Osobní číslo: Z; A-4457). Po porážce Francie odplul jako velitel transportu čs. letců dne 19. června 1940 na lodi „Rotour III“ z přístavu Bordeaux a na britskou půdu vstoupil v přístavu Falmouth dne 22. 6. 1939. Sloužil ve štábních funkcích, naposled jako přednosta 3. oddělení Štábu pro vybudování čs. branné moci v hodnosti plukovníka generálního štábu (dosáhl britské hodnosti G/Cpt.).
V březnu 1945 byl uvolněn z RAF a odjel do SSSR.

Po skončení války pracoval u čs. vojenské mise v Berlíně, po návratu jmenován do několika velitelských funkcí, posledně velel od 31. 7. 1947 1. leteckému okruhu.
Po roce 1948 odešel znovu do emigrace, zemřel v Etiopii, je pochován v Addis Abebě.
Zásluhou našeho diplomatického zastoupení byl jeho hrob obnoven, také na rodném domě ve Bzové mu byla 8. 5. 2015, tedy v předvečer 50. výročí úmrtí, odhalena pamětní deska.
sourozenci

Jan Rosík
V. Rosík byl jedním ze svědků při sňatku bratra J. Rosíka Bohumil Rosík


Menš


Aktualizováno: 21. 11. 2017