František Chládek

* 15.8.1896 Vídeň (Rakousko) – † 8.10.1941 Brno


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V úmrtním protokolu je vyplněno pouze jméno, příjmení a datum úmrtí, ostatní údaje buď nevyplněny nebo je v textu otazník. Zejména chybí místo a příčina úmrtí.


příčina úmrtí

zemřel při výslechu


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

vládní rada


poznámky

Po desetileté službě u policejního ředitelství v Brně byl 23. října 1933 přidělen prezídiu Zemského úřadu v Brně. Jako policejní referent a přednosta zpravodajského oddělení zemského úřadu měl stálý styk se zpravodajskými důstojníky vyšších vojenských jednotek, což využil po okupaci v odbojové organizaci Obrana národa, kde pracoval v policejní skupině. Udržoval také neustálý kontakt s odbojem generála Eliáše.
Po rozbití sítě tzv. tiskových důvěrníků se právě František Chládek stal osobností, která narušenou ilegální činnost v oblasti zpravodajství politického i vojenského pomáhala znovu obnovovat.
Zatčen byl 6. října 1941 a okamžitě podroben drastickému výslechu. Dne 7. října byl nucen vypovídat o svých spolupracovnících, ale jeho výpověď gestapo neuspokojila. Krutost výslechů se stupňovala tak, že vyústila v Chládkovu smrt. Nebyl souzen stanným soudem a nebyl popraven v Kounicových kolejích. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 9. 10. 1941.pojmenované ulice

Chládkova (Žabovřesky)osoby

Jindřich Procházka
spolupráce v odboji


osoba na objektech

oběti okupace z řad zaměstnanců policie
pamětní deska: Orlí 30/01 oběti druhé světové války
pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2022