prof. MUDr. Pavel Ludvík Kučera

* 30.9.1872 Štampach – † 17.4.1928 Praha


patologický anatom a bakteriolog; ředitel Státního zdravotního ústavu; vysokoškolsky působil na univerzitách ve Lvově, v Haliči a v Brně, první děkan brněnské lékařské fakulty a v letech 1920–1921 rektor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

při onemocnění T. G. Masaryka v roce 1921 byl Kučera povolán k jeho léčení jako konzultant


čestný občan

čestný občan města Lvova


vzdělání

gymnázium v Českých Budějovicích (1891 maturita),
Lékařská fakulta v Praze (1897 titul MUDr., 1902 habilitace pro patologickou anatomii a bakteriologii, 1906 mimořádný a 1911 řádný profesor hygieny, 1919 řádný profesor patologické anatomie a bakteriologie)


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa I. třídy (1918)


jiné pocty

na rodném mlýně ve Štampachu u Mělníka mu byla v 22. 9. 1929 odhalena pamětní deska


dílo

napsal řadu prací z oboru patologické anatomie, bakteriologie, epidemiologie, hygieny


zaměstnání

1896–1906 patologicko-anatomický ústav univerzity ve Lvově, 1907–1913 v Haliči,
1913 státní zdravotní rada ve Vídni,
1914–1918 vrchní štábní lékař,
1919–1921 LF MU (její děkan v letech 1919–1920),
1922–1925 ministerstvo zdravotnictví,
1925–1928 ředitel Státního zdravotního ústavu


odborné a zájmové organizace

Československý červený kříž (místopředseda),
Spolek českých lékařů,
Biologická společnost
osoby

Tomáš Garrigue Masaryk
při léčbě prezidenta povolán jako konzultant


partneři

Anna Kučerová (Krenéková)
sňatek: 13. 12. 1902, Prahaosoba na objektech

P. Kučera
pomník: Pekařská 53/17


události

11. 11. 1919
Slavnostní zahájení přednášek na Masarykově univerzitě
prorektor Masarykovy univerzity


Kal


Aktualizováno: 26. 09. 2014