prof. PhDr. et PhMr. Bohumil Kužma, dr. h. c.

* 13.7.1873 Mořice na Hané – † 19.8.1943 Luhačovice (okres Zlín)


anorganický chemik, zakladatel ústavu anorganické chemie na brněnské přírodovědecké fakultě a v letech 1920–1921 její první děkan, v letech 1921–1922 rektor Masarykovy univerzity v Brně


bydliště

Brno, Veveří 52


vzdělání

nižší reálné gymnázium v Přerově,
1892–1894 studium farmacie na české univerzitě v Praze,
1897–1902 FF v Praze (1902 titul PhDr.),
studijní pobyt v Lipsku (1899) a v Berlíně (1908–1909),
1905 docent anorganické chemie a 1910 mimořádný profesor farmaceutické chemie anorganických látek na české univerzitě v Praze,
1911 řádný profesor anorganické chemie na brněnské české technice,
1920 profesor anorganické chemie na PřF MU


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (14. 6. 1939)


dílo

zabýval se zejména chemií berylia, telluru, mědi a stříbra se zřetelem na postavení těchto prvků v periodickém systému


zaměstnání

1899–1911 chemický ústav pražské univerzity,
1911–1920 odbor chemického inženýrství na České vysoké škole technické v Brně (v letech 1912–1913 a 1916–1917 děkan),
1920–1939 PřF MU


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Československá společnost chemická,
Československý svaz pro výzkum a zkoušení techniky důležitých látek a konstrukcí,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
člen Státní zdravotní rady (v období 1934–1936)


poznámky

Dlouhá léta předsedal správní radě akciové společnosti Luhačovických lázní. Byl členem ředitelství Šaratice, s. r. o., a členem správní rady akciové společnosti Letokamna.
osoby

Jan Albert Novák
blízký spolupracovník Anna Vřešťálová
sestřeniceulice

Veveří
bydliště


události

26. 1. 1929
Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
zakladatel brněnské pobočky České společnosti chemické
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022