Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Merz

  Ing. Josef Merz


  • * 7.5.1849 Tarnów (Polsko) – † 4.2.1925 Brno


  • průmyslník v chemické výrobě


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Josef Merz byl majitelem patentu na vynález přístroje k získávání tukových výtažků nejen z vlny.
   Zakladatelé firmy svým úspěšným technickým odborným vedením přispěli k věhlasu podniku; přístroje dodávali nejen v tuzemsku, ale i do zahraničí.
   Firma měla k dispozici strojní vybavení na úrovni doby, kromě parního a extraktního zařízení různé mlecí, sušící, lisovací, destilační a rafinační zařízení.

   Firma byla vyznamenána za svoje úsilí o ekologické zpracování odpadů na hospodářské výstavě ve Vídni 1890 a na světových výstavách v Paříži (1889) a v Antverpách (1894)


  • bydliště

   Brno:
   - Giskra-Strasse - Giskrova 3
   - Schmerlingstrasse (Schmerlingova) 32


  • vzdělání

   vystudoval inženýrství chemie

  • jiné pocty

   propůjčení Zlatá medaile od Moravského živnostenského spolku za zavedení nového průmyslového odvětví


  • zaměstnání

   roku 1885 vstoupil jako židovský obchodník do firmy založené (1882) obchodníkem Johannem Georgem Lindnerem za účelem zpracování odpadů z vlnařského průmyslu,
   firma byla nejdříve (1885) zapsána do obchodního rejstříku pro jednotlivce Zemského soudu v Brně, když se Josef Merz stal veřejným společníkem firmy (1888), byla zapsána do obchodního rejstříku pro společnosti a změnila název na J. G. Lindner et Merz v Brně

   roku 1903 spolumajitel J. G. Lindner z firmy vystoupil, jediný majitel - Josef Merz - ji nadále provozoval pod názvem Erste oesterreichische Extraction Josef Merz - sídlo firmy bylo ve Wannieckově (nyní Podnásepní, dříve též Klazarova) ulici č. 12, byla spojena s tovární vlečkou s nádražím Státní dráhy,
   firma úspěšně zpracovávala zbytky a odpady z vlnařského, lnářského, bavlnářského, kožařského, olejářského, voskařského a stearinového průmyslu; vyráběla také přádelnické oleje pro textilky, kyselinu tukovou pro mydláře, mazací oleje, rovněž organická dusíkatá hnojiva pro zemědělství

   roku 1915 byla prokura firmy udělena manželce,
   na základě společenské smlouvy z jara roku 1918 se stal veřejným společníkem jediný syn Viktor

   po vzniku Československa byl název firmy koncem roku 1918 změněn na Extraction Josef Merz, česky Extrakce Josef Merz

  • odborné a zájmové organizace

   Brünner Musikverein v Brně (k roku 1915 uveden jako člen výboru, určitou dobu byl i předsedou)


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 11, řada 3, sekce 22A


  • poznámky

   pohřeb se konal 6. 2. 1925


  • prameny, literatura


  • partneři

   Franziska Merzová (Najmonová)
   sňatek: 1885 v Tarnově


  • děti

   Ludmila Kramerová (Merzová)
   Viktor Merz


  • ulice

   Giskra-Strasse - Giskrova
   bydliště doložené v roce 1890 (dnes Kounicova) Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes třída Kpt. Jaroše)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2019