Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Friedrich Reiner

  Johann Friedrich Reiner


  • * 1805 Praha? – † 1.7.1869 Tuřany, nyní část Brna


  • podnikatel ve výrobě kávové náhražky a likérů


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Při rozšiřování továrny se Johann Friedrich Reiner dostal do konfliktu s tuřanským farářem, kterým byl obviněn z překračování stavebního povolení na úkor místní fary. Spor byl vyřešen úřady až v roce 1850.


  • zaměstnání

   nejprve byl veřejným společníkem ve firmě Reiner et Comp.,
   po převzetí podniku požádal v březnu 1844 ještě spolu s otcem Norbertem zemské gubernium v Brně o přenesení obou továrních privilegií na sebe jakožto nového majitele podniku v Tuřanech,
   dodatečně požádal i o udělení vyššího stupně oprávnění pro výrobu likérů, jelikož vyráběné likéry byly výtečné kvality, a krajský úřad doporučil žadateli vyhovět, v červnu 1844 Johann Friedrich Reiner dekret obdržel,
   roku 1863 požádal jako majitel c. k. privilegované továrny na kávovou náhražku z čekanky a na likéry o zápis firmy do nového obchodního rejstříku Zemského soudu v Brně pro jednotlivce, neboť firmu provozoval samostatně již od roku 1844,
   po úmrtí (1869) firmu dále vedla jako majitelka vdova Wilhelmine Reinerová

   Johann Friedrich Reiner podnikal též v cukrovarnictví - byl společníkem firmy Raigner Zuckerfabrikgesellschaft, provozující v čele s Theodorem Bauerem od roku 1857 cukrovar v Rajhradě u Brna


  • poznámky

   Johann Fridrich Reiner se dostal v roce 1853 do obchodního konfliktu ohledně výrobku Lebensessenz, hořkého žaludečního výtažku. Podle posudku městského fyzika nebyl výrobek likérem, ale lékem. Prodej a rozšiřování měli právo jen lékárníci. Zákaz prodeje byl vydán v srpnu 1854.
   Do dalšího konfliktu se dostal v roce 1859, když na etiketách kávové náhražky používal jméno vídeňského výrobce Gemperleho. Spor byl vyřešen o rok později, používání názvu Gemperle mu bylo zakázáno.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor Bauer
   majitel firmy Raigerner Zuckerfabriksgesellschaft v Rajhradě u Brna Norbet Reiner
   majitel firmy Reiner et Comp. v letech 1827-1844


  • partneři

   Wilhelmine Reinerová


  • děti

   August Friedrich Reiner


  • rodiče

   Norbet Reiner
   Franziska Reinerová (Müllerová)


  • sourozenci

   Barbara/Babetta Soxhletová (Reinerová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 28. 12. 2016