prof. MUDr. et MVDr. Otomar Völker

* 1.11.1871 Votice – † 26.10.1955 Svitávka


anatom, zakladatelská osobnost brněnské lékařské fakulty a první přednosta jejího anatomického ústavu, rektor Masarykovy univerzity v letech 1928–1929; významně se zasloužil i o vybudování Vysoké školy zvěrolékařské v Brně - přednosta ústavu pro anatomii domácích zvířat a v letech 1921–1922 rektor


zajímavé okolnosti

ředitel kurzu pro vzdělávání učitelů tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě


bydliště

Brno:
- Liliová 2
- Lipová 1 (1948)


vzdělání

státní české reálné a vyšší gymnázium v Kolíně (1890 maturita),
česká LF v Praze (1896 titul MUDr., 1905 docent anatomie, 1909 mimořádný a 1919 řádný profesor anatomie)


čestný doktorát

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (16. 4. 1923)


dílo

Jeho rozsáhlá pedagogická a organizační činnost na obou vysokých školách mu znemožňovala soustavně vědecky pracovat.
Za všechny jeho práce (viz Karel Žlábek, Literární dílo prof. Otomara Völkera. Lékařské listy, 1951, s. 668–672) připomeňme Nauka o kostech (v učebnici Anatomie, Brno 1939).


zaměstnání

1896–1899 praktický lékař v mladé Boleslavi, Pelhřimově a Praze,
1900–1919 LF UK,
1919–1950 LF MU (1920–1921 a 1945 děkan, přednosta anatomického ústavu),
1919–1928 přednosta anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)osoby

partneři

Anna Völkerová (Vrzalová)
sňatek: 26. 7. 1898, Votice


ulice

Liliová
bydliště Lipová
bydliště doložené v roce 1948


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 09. 02. 2020