Encyklopedie dějin města Brna

Bohuslav Hostinský

  prof. PhDr. Bohuslav Hostinský


  • * 5.12.1884 Praha – † 12.4.1951 Brno


  • významný matematik a fyzik světové pověsti, jeden ze zakladatelů pravděpodobnostní teorie Markovových procesů, zakladatel a ředitel Ústavu teoretické fyziky PřF MU, rektor Masarykovy univerzity v Brně a děkan její PřF
   dítě osobnosti: prof. PhDr. Otakar Hostinský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   bývá někdy považován za odpůrce Einsteinovy teorie relativity


  • bydliště

   Brno:
   - Březinova 46
   - Sladová 14
   - Kounicova 63


  • vzdělání

   1894–1902 akademické gymnázium v Praze,
   1902–1907 FF UK v Praze - matematika a fyzika (1907 titul PhDr., 1912 docent pro vyšší matematiku, 1920 řádný profesor)


  • dílo

   zobrazit Zaměřil se především na matematickou analýzu, diferenciální geometrii, teorii pravděpodobnosti a některé problémy klasické fyziky (teorie kmitů).
   Je zakladatelem a prvním redaktorem vědeckého sborníku Spisy přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který vedl od roku 1921 s přestávkou v letech 1934–1945 až do roku 1948.

   STĚŽEJNÍ PRÁCE:
   - Diferenciální geometrie křivek a ploch
   - Mechanika tuhých těles
   - Geometrické pravděpodobnosti
   - Lineární infinitesimální operace
   - O mnohoúhelnících a mnohostěnech
   - Počet pravděpodobnosti (I, II).


  • zaměstnání

   vyučoval na vršovické reálce v Praze v Kodaňské ulici,
   v letech 1920–1951 působil na PřF MU: ředitel ústavu pro teoretickou fyziku, v letech 1921–1922, 1927–1928 a 1945 děkan, 1929/1930 rektor MU

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   Královská česká společnost nauk,
   Národní rada badatelská,
   Jednota československých matematiků a fyziků (čestný člen),
   Učená společnost Šafaříkova,
   Société mathématique de France,
   Société française de physique,
   Assotiation française pour l'avancement des sciences,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • poznámky

   Urna s jeho popelem je uložena v rodinné hrobce v Praze na Olšanech.
   (Za doplňující informace o Bohuslavu Hostinském děkujeme jeho vnukovi Ing. Tomáši Hostinskému.)


  • obrazy

   img9417.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kdy zemřeli ...?"
   "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
   "Vývoj teorie pravděpodobnosti v českých zemích do roku 1938"
   "Prof. PhDr. Bohuslav Hostinský - sto let od narození"
   "Profesor Bohuslav Hostinský zemřel před čtyřiceti lety"
   "Bohuslav Hostinský"
   "Bohuslav Hostinský (1884–1951)"
   "Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   Jan Potoček
   žák


  • partneři

   Emilie Hostinská (Veselíková)
   sňatek: 19. 7. 1910


  • děti

   Věra Hostinská
   Zdeněk Hostinský


  • rodiče

   Otakar Hostinský


  • sourozenci

   Jiří Hostinský


  • ulice

   Březinova
   bydliště Sladová
   bydliště Kounicova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 25. 07. 2016

Bohuslav Hostinský. Fotografii poskytl pan Tomáš Hostinský (vnuk), děkujeme.