prof. PhDr. Bohuslav Hostinský

* 5.12.1884 Praha – † 12.4.1951 Brno


významný matematik a fyzik světové pověsti, jeden ze zakladatelů pravděpodobnostní teorie Markovových procesů, zakladatel a ředitel Ústavu teoretické fyziky PřF MU, rektor Masarykovy univerzity v Brně a děkan její PřF
dítě osobnosti: prof. PhDr. Otakar Hostinský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

bývá někdy považován za odpůrce Einsteinovy teorie relativity


bydliště

Brno:
- Březinova 46
- Sladová 14
- Kounicova 63


vzdělání

1894–1902 akademické gymnázium v Praze,
1902–1907 FF UK v Praze - matematika a fyzika (1907 titul PhDr., 1912 docent pro vyšší matematiku, 1920 řádný profesor)


dílo

zobrazit


zaměstnání

vyučoval na vršovické reálce v Praze v Kodaňské ulici,
v letech 1920–1951 působil na PřF MU: ředitel ústavu pro teoretickou fyziku, v letech 1921–1922, 1927–1928 a 1945 děkan, 1929/1930 rektor MU


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Národní rada badatelská,
Jednota československých matematiků a fyziků (čestný člen),
Učená společnost Šafaříkova,
Société mathématique de France,
Société française de physique,
Assotiation française pour l'avancement des sciences,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

Urna s jeho popelem je uložena v rodinné hrobce v Praze na Olšanech.
(Za doplňující informace o Bohuslavu Hostinském děkujeme jeho vnukovi Ing. Tomáši Hostinskému.)
osoby

partneři

Emilie Hostinská (Veselíková)
sňatek: 19. 7. 1910
sourozenci

ulice

Březinova
bydliště Sladová
bydliště Kounicova
bydliště


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 25. 07. 2016