prof. PhDr. Jan Krejčí

* 15.12.1868 Nový Bydžov (okres Hradec Králové) – † 13.1.1942 Brno


literární historik a germanista, divadelní kritik, profesor dějin německé literatury na pražské, brněnské a bratislavské filosofické fakultě; v letech 1934–1935 rektor Masarykovy univerzity v Brně


zajímavé okolnosti

jako rektor Masarykovy univerzity se zasloužil o pořízení rektorského řetězu, který mu předal 30. 8. 1935 T. G. Masaryk v Lánech


bydliště

Brno, Lužická 3


vzdělání

Filozofická fakulta české univerzity v Praze - německý jazyk a literatura,
studijní pobyt v Lipsku (1892) a v Berlíně (1896),
1894 titul PhDr., 1898 soukromý docent dějin německé literatury, 1908 mimořádný a 1919 řádný profesor


dílo

poměrně rozsáhlé dílo obsahuje především práce germanistické (zabýval se především Goethem, Wagnerem, patřil k průkopníkům germanoslavistiky), překlady a pravidelně psané kritiky a referáty divadelní


zaměstnání

gymnázium v Praze,
Filozofická fakulta české univerzity v Praze,
1920–1939 Masarykova univerzita - profesor dějin německé literatury,
ředitel semináře pro germánskou filologii na FF, 1923–1924 její děkan, 1934–1935 rektor MU,
1923–1926 vyučoval rovněž na univerzitě v Bratislavě


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Učená společnost Šafaříkova,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrobosoby

Jiří Krystýnek
student na FF MU
ulice

Lužická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 8. 1935
Předání rektorského řetězu zástupcům Masarykovy university presidentem Masarykem
rektor Masarykovy univerzity
9. 12. 1934
Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
účastník
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 12. 03. 2020