Rudolf Alfred Jakub Maria Regner von Bleyleben

* 1860 Brno – † 1938 Brno


státní úředník; ministerský rada (1899)


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Obstgasse 3


vzdělání

gymnázium v Brně,
právo na univerzitě v Praze


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny třetí třídy,
rytíř Leopoldova řádu,
Řád Františka Josefa


zaměstnání

praktikant vrchního zemského soudu (doloženo v roce 1916),
prezident Vrchního zemského soudu pro Moravu a Slezsko,
později ministerstvo spravedlnosti ve Vídni

ulice

Obstgasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Dvořákova)


Menš, Jord.


Aktualizováno: 17. 07. 2021