Internetová encyklopedie dějin města Brna

Theodor Martinec

  prof. RNDr. Theodor Martinec, DrSc.


  • * 13.11.1909 Morkovice (okres Kroměříž) – † 7.4.1989 Brno


  • mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, rektor Masarykovy univerzity v Brně 1959–1970, zakladatel Československé sbírky mikroorganismů


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1968–1969 stál v čele Společnosti pro Moravu a Slezsko


  • bydliště

   Brno:
   - Reicheltova 3
   - Dimitrovova 15


  • vzdělání

   1922–1929 státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
   1929–1934 PřF UK (1934 titul RNDr., 1945 docent rostlinné ekologie, 1948 profesor všeobecné a systematické botaniky, 1959 titul DrSc.)

  • čestný doktorát

   Univerzita Boleslawa Bieruta ve Wroclawi (1970)

  • vyznamenání a pocty

   Cena F. K. Studničky (1960),
   Řád práce (1964),
   zlatá medaile Moravského muzea v Brně (1967),
   zlatá medaile VUT (1969),
   zlatá medaile Univerzity J. E. Purkyně (1970),
   oborová zlatá plaketa G. J. Mendela ČSAV (1974),
   oborová zlatá plaketa J. E. Purkyně ČSAV (1979)

  • jiné pocty

   člen korespondent ČSAV


  • dílo

   zobrazit Zabýval se problematikou půdní aktivity a tlumivosti, studiem výskytu a účinku antibakteriálních látek vyšších rostlin - fytoncidů a především otázkami taxonomie bakterií. Významně se podílel na vzniku Československé sbírky mikroorganismů.


  • zaměstnání

   1935–1946 Ústav fyziologie rostlin PřF MU,
   1946–1952 PdF MU,
   1952–1974 PřF MU - vedoucí katedry mikrobiologie, v letech 1952–1953 děkan,
   1964–1980 vedoucí Československé sbírky mikroorganismů, člen korespondent ČSAV

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezská akademie věd přírodních,
   Československá biologická společnost,
   Československá společnost mikrobiologická (předseda),
   Society for General Microbiology,
   American Society for Microbiology,
   The Agricultural Chemical Society of Japan,
   Canadian Society of Microbiologists,
   International Comittee on Bacteriological Nomenclature,
   Cultural Collections IAMS,
   člen-korespondent ČSAV (2. 10. 1975)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 100, hrob č. 53–54


  • obrazy

   img13930.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Brno (městská rada). Oddaní 1942–1942"
   "Ze stromu času. Medailony známých osobností z Lékařské fakulty MU a kolem ní"
   "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
   "Theodor Martinec, rektor 1959–1969"
   "Theodor Martinec"
   "Zemřel Theodor Martinec"
   "Pětašedesátiny Theodora Martince"
   "Sedmdesátiny Theodora Martince"


  • partneři

   Jarmila Martincová (Pulcová)
   sňatek: 15. 12. 1942, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Eleonora Martincová (Podloucká)
   Theodor Martinec


  • ulice

   Dimitrovova
   bydliště (dnes Štefánikova) Reicheltova
   bydliště doložené v roce 1942 (dnes Kotlářská)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   rektor univerzity
   3. 10. 1960
   Přejmenování Masarykovy univerzity
   rektor UJEP
   20. 2. 1960
   Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
   rektor Masarykovy univerzity


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 10. 09. 2018

Theodor Martinec. Zdroj: www.muni.cz.