prof. RNDr. Theodor Martinec, DrSc.

* 13.11.1909 Morkovice (okres Kroměříž) – † 7.4.1989 Brno


mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, rektor Masarykovy univerzity v Brně 1959–1970, zakladatel Československé sbírky mikroorganismů


zajímavé okolnosti

v letech 1968–1969 stál v čele Společnosti pro Moravu a Slezsko


bydliště

Brno:
- Reicheltova 3
- Dimitrovova 15


vzdělání

1922–1929 státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
1929–1934 PřF UK (1934 titul RNDr., 1945 docent rostlinné ekologie, 1948 profesor všeobecné a systematické botaniky, 1959 titul DrSc.)


čestný doktorát

Univerzita Boleslawa Bieruta ve Wroclawi (1970)


vyznamenání a pocty

Cena F. K. Studničky (1960),
Řád práce (1964),
zlatá medaile Moravského muzea v Brně (1967),
zlatá medaile VUT (1969),
zlatá medaile Univerzity J. E. Purkyně (1970),
oborová zlatá plaketa G. J. Mendela ČSAV (1974),
oborová zlatá plaketa J. E. Purkyně ČSAV (1979)


jiné pocty

člen korespondent ČSAV


dílo

Zabýval se problematikou půdní aktivity a tlumivosti, studiem výskytu a účinku antibakteriálních látek vyšších rostlin - fytoncidů a především otázkami taxonomie bakterií. Významně se podílel na vzniku Československé sbírky mikroorganismů.


zaměstnání

1935–1946 Ústav fyziologie rostlin PřF MU,
1946–1952 PdF MU,
1952–1974 PřF MU - vedoucí katedry mikrobiologie, v letech 1952–1953 děkan,
1964–1980 vedoucí Československé sbírky mikroorganismů, člen korespondent ČSAV


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Československá biologická společnost,
Československá společnost mikrobiologická (předseda),
Society for General Microbiology,
American Society for Microbiology,
The Agricultural Chemical Society of Japan,
Canadian Society of Microbiologists,
International Comittee on Bacteriological Nomenclature,
Cultural Collections IAMS,
člen-korespondent ČSAV (2. 10. 1975)


hrobpartneři

Jarmila Martincová (Pulcová)
sňatek: 15. 12. 1942, Brno (městská rada)ulice

Dimitrovova
bydliště (dnes Štefánikova) Reicheltova
bydliště doložené v roce 1942 (dnes Kotlářská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
rektor univerzity
3. 10. 1960
Přejmenování Masarykovy univerzity
rektor UJEP
20. 2. 1960
Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
rektor Masarykovy univerzity
6. 9. 1958
Celostátní výstava poštovních známek "BRNO 1958"
předseda výstavního výboru


Kal


Aktualizováno: 10. 09. 2018