Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Chovanec

  P. Ing. Petr Chovanec, SDB


  • * 19.12.1959 Brno – † 26.3.2016 Brno


  • salesián, římskokatolický kněz, pracovník ve veřejnoprávních i církevních médiích


  • vzdělání

   před maturitou se rozhodl pro salesiánskou kongregaci, v roce 1979, kdy začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně, vstoupil do noviciátu u P. Oldřicha Meda, 23. 8. 1986 složil věčné sliby,
   při zaměstnání v Agrozetu Brno studoval v tajných teologických kurzech u salesiánů a u Josefa Zvěřiny,
   v letech 1990–1992 dokončil teologická studia na TFUP v Olomouci,
   vysvěcen na kněze 4. 7. 1992 v kostele sv. Jakuba v Brně,
   provinciálem salesiánů P. Ladislavem Vikem byl poslán studovat na Papežskou salesiánskou universitu do Říma – fakultu sociálních věd komunikačních


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po absolutoriu VŠZ a roční vojenské službě u západní hranice ČSSR pracoval v Brně nejprve ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a pak na Generálním ředitelství Agrozetu Brno,
   po kněžském svěcení nastoupil jako kooperátor v Brně u sv. Augustina, k 1. 1. 1993 byl uvolněn ke studijnímu pobytu v zahraničí,
   během studia v Římě navázal důležité mediální kontakty v Turíně, USA a ve Velké Británii, po návratu v roce 2005 byl přidělen do žabovřeské komunity salesiánů u nově postaveného kostela a střediska mládeže,
   od roku 1997 začal pracovat jako redaktor a dramaturg v náboženské redakci brněnského studia České televize, ve stejnou dobu založil společnost Bosco Media Centrum,
   v letech 1998–2012 byl navíc členem Diecézní komise pro sdělovací prostředky,
   od roku 2012 působil jako farní vikář v Brně-Líšni,
   v roce 2012 se stal vedoucím studia Klára Televize Noe v Brně


  • hrob

   rodinný hrob ve Vsetíně


  • poznámky

   Na jaře 2014 těžce onemocněl a 26. 3. 2016 v Brně zemřel.
   Rozloučení se konalo 31. 3. 2016 v 14.00 hod v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla při mši svaté, kterou sloužil biskup Vojtěch Cikrle, poté 1. 4. 2016 v 15.00 hod ve Vsetíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie, mši celebroval biskup (salesián) Karel Herbst.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Oldřich Med
   přijal P. Chovance do noviciátu


  • stavby

   Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
   Foerstrova 2/3088
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 2005–2012
   Kostel sv. Augustina
   náměstí Míru 7/377
   místo jeho působení v duchovní správě v roce 1992
   Katedrála sv. Petra a Pavla
   Petrov
   místo posledního rozloučení
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   místo jeho vysvěcení na kněze v roce 1992


  • události

   23. 10. 2010
   Dokončení a otevření Areálu SALVe v Líšni
   zde v salesiánském středisku působil od roku 2012 jako farní vikář


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 29. 12. 2016