Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Vašků

  Prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.


  • * 14.12.1924 Prostějov – † 22.4.2017 Brno


  • patologický fyziolog, koordinátor státního výzkumného úkolu podpora a náhrada srdce; rektor brněnské univerzity v období nástupu normalizace (1970–1973)


  • vzdělání

   gymnázium v Prostějově,
   Lékařská fakulta v Brně (1950 titul MUDr., 1959 CSc., 1960 docent, 1964 DrSc., 1965 profesor patologické fyziologie),
   1961–1962 studijní pobyt u prof. H. Selyeho v Montrealu

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1984),
   Státní cena Klementa Gottwalda (1986),
   Medaile Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně (1984),
   Zlatá medaile LF UJEP v Brně (1984),
   Zlatá medaile LF UK v Bratislavě (1984),
   Zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o rozvoj biologických věd aj.


  • dílo

   za učebnici Patologická fyziologie získal cenu Literárního fondu


  • zaměstnání

   1950–1990 Lékařská fakulta v Brně - katedra patologické fyziologie (od roku 1960 její vedoucí)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost pro patologickou a klinickou fyziologii,
   Mezinárodní společnost pro kardiologický výzkum,
   Mezinárodní společnost pro umělé orgány,
   člen korespondent ČSAV (1988)


  • poznámky

   Z jeho iniciativy se v roce 1988 v Brně uskutečnilo mezinárodní satelitní sympozium Totální náhrada srdce - problémy spojené s regulací. Konalo se pod záštitou mezinárodní a evropské společnosti pro umělé orgány (ISAO a ESAO) a zúčastnili se ho čelní představitelé výzkumu umělého srdce z celého světa.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Hans Hugo Bruno Selye
   umožnil mu roční stáži na svém ústavu


  • partneři

   Olga (Oluše) Skálová


  • události

   10. 9. 1969
   Návštěva kardiochirurga Christiana Barnarda na lékařské fakultě v Brně
   předseda Katedry patologické fyziologie LF MU


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 30. 04. 2017