Internetová encyklopedie dějin města Brna

Milan Jelínek

  Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.


  • * 22.6.1923 Brno – † 30.1.2014 Brno


  • literární vědec (lingvista, bohemista, slavista), vysokoškolský pedagog; v letech 1990–1992 rektor Masarykovy univerzity v Brně; válka a odboj 1938–1945, účastník domácího odboje a politický vězeň


  • zajímavé okolnosti

   Na podzim 1942 byl totálně nasazen v Rakousku v továrně na letecké motory ve Wiener Neudorfu. V srpnu 1943 vstoupil do protinacistické odbojové organizace ve Zbrojovce Brno a vykonával zpravodajskou činnost ve Vídni.
   V květnu 1944 zatčen gestapem ve Vídni a vězněn postupně v Kounicových kolejích v Brně, v Breslau (Wroclav) a na pěti místech v jižním Německu až do osvobození na konci války.
   V roce 1971 byl donucen opustit Filozofickou fakultu brněnské univerzity z politických důvodů.
   V letech 1978–1989 organizoval vydávání a výměnu samizdatové literatury (více než 230 různých titulů).
   V letech 1984–1989 ve svém bytě organizoval tajné francouzské filozofické semináře (celkem asi 35 hostů z Francie).


  • vzdělání

   Reálné gymnázium na Starém Brně (1942 maturita),
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor čeština, ruština, srbochorvatština (1950 titul PhDr., 1958 CSc., 1960 habilitace, 1964 profesura)

  • čestný doktorát

   Slezská univerzita v Opavě (2004)

  • vyznamenání a pocty

   Medaile za věrnost 1939–1945 (1945),
   Medaile k 50. výročí vzniku ČSR (1968),
   Plaketa J. Heyrovského (1971),
   Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1991),
   francouzský řád „Commandeur dans l´Ordre National des Palmes Académiques“ (1992),
   Zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě (2003),
   udělení ruské medaile k „60 let pobedy v Velikoj Otečestvennoj vojne“ (2005)


  • dílo

   zobrazit Monografické práce nebo kapitoly větších celků:

   1957: O jazyku a stylu novin.

   1967: Jména dějová. In: Tvoření slov v češtině 2 (s. 562–653).

   1974: Stylistické aspekty gramatického systému. In: Stylistické studie II (s. 1–129).

   1975: Český jazykový purismus z hlediska funkční teorie spisovného jazyka. In: SPFFBU (s. 49–58).

   1979: Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti (s. 109–121).

   1980: O noremní, sémantické a stylistické adekvátnosti překladu. In: Sborník přednášek celostátního semináře odborného francouzského technického překladu pro pracovníky VTEI (s. 19–66).

   1983: Kultura fyzikálního textu. In: Seminární materiály 4 (s. 3–53).

   1984: O češtině každodenní (spoluautor cca 1/3 textů).

   1986: Podstatné jméno slovesné (verbální substantivum. In: Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví (s. 135–141).

   1989: O principech tvorby a ustalování fyzikální terminologie. Čs. časopis pro fyziku (s. 172–187).

   1995: kapitola Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny (s. 701–782).

   2000: Der Purismus in der Entwiklung der tschechischen Schriftsprache. In: Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen (s. 9–63).

   1999–2000: Novodobý český purismus a jeho překonání. In: Kritický sborník 19 (s. 43–64).

   2002: spolupráce na Encyklopedickém slovníku češtiny (34 hesel).

   2002: Verbonominální spojení v českých obrozenských textech. In: Sborník prací Slezské univerzity v Opavě (s. 72–89).


  • zaměstnání

   středoškolský profesor na Reálném gymnáziu v Holešově (1948–1949),
   FF MU v Brně (1949–1950 asistent),
   pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV v rámci vědecké aspirantury (1953–1958),
   odborný asistent na FF MU v Brně (1958–1960),
   FF MU v Brně (1960–1964 docent, 1960–1961 proděkan pro pedagogické záležitosti),
   hostující docent na Arndtově univerzitě v Greifswaldu v tehdejší NDR (1961–1962),
   děkan Filozofické fakulty brněnské univerzity (1962–1965),
   lektor češtiny pověřený přednáškami na pařížské Sorbonně ve Francii (1965–1966),
   prorektor brněnské univerzity pro pedagogické záležitosti (1966–1970),
   odborný pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně (1971–1983, se zákazem přednášet a publikovat vědecké i jakékoliv jiné práce),
   rektor brněnské univerzity (1990–1992),
   1990–1992 reaktivován jako profesor FF MU v Brně,
   Slezská univerzita v Opavě

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz vědeckých pracovníků (1968–1971 místopředseda),
   člen ilegálního Moravského politického klubu (1982),
   1988 zakládající člen Masarykovy společnosti,
   člen Hnutí za občanskou svobodu,
   člen Občanského fóra v Praze (listopad 1989) a zakládající člen Občanského fóra v Brně,
   zakladatel a předseda Československé konference rektorů (1990)


  • poznámky

   (Podklady k heslu připravil a dne 23. 1. 2012 poskytl pan Jiří Malý, bratranec prof. Jelínka. Děkujeme.)


  • soubory ke stažení

   Smuteční oznámení.pdf [114.9 kB]

  • Smuteční projev Jiřího Zlatušky.pdf [169.0 kB]


  • obrazy

   img14006.jpg img14007.jpg img14008.jpg img14009.jpg img14010.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kalendárium Masarykovy univerzity 1919 - 2019"
   "Memoáry 1942–1971 (Od okupace do okupace)"
   "Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (23. 6. 1923 – 30. 1. 2014)"
   "Zemřel Milan Jelínek"
   "Milan Jelínek do desátého decennia"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"
   "Sbor národní bezpečnosti - Policejní evidence obyvatel Brna 1918–1953"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Hana Zlatušková
   spolupráce v samizdatu


  • partneři

   Marie Jelínková (Tvarůžková)
   sňatek: 30. 12. 1948
   (první manželka)
   Jana Jelínková (Poláková)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Emil Jelínek
   Božena Jelínková (Konečná)


  • sourozenci

   Otto Jelínek


  • stavby

   Zbrojovka Brno
   Lazaretní 7/1
   člen odbojové organizace ve Zbrojovce


  • události

   6. 3. 1992
   Udělení čestného doktorátu Josefu Veselkovi
   rektor Masarykovy univerzity
   12. 12. 1991
   Slavnostní uvedení uzlového počítače HDS 6660 do provozu
   rektor Masarykovy univerzity
   10. 10. 1991
   Návštěva spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera na Masarykově univerzitě
   rektor Masarykovy univerzity
   28. 11. 1990
   Zahájení prvního cyklu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   1. 7. 1990
   Zřízení Mezinárodního politologického ústavu na Masarykově univerzitě
   rektor Masarykovy univerzity

   další události (2)...
   11. 5. 1990
   Návštěva Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové
   rektor Masarykovy univerzity
   15. 1. 1990
   První návštěva prezidenta Václava Havla v Brně
   rektor Masarykovy univerzity


  • autor

   Jis, Menš, MJ


Aktualizováno: 08. 12. 2018

Milan Jelínek. Fotografii poskytl pan Jiří Malý. Děkujeme.