Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Schmidt

  Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.


  • * 11.12.1935 Uherské Hradiště


  • fyzik, univerzitní profesor; v letech 1992–1998 rektor Masarykovy univerzity v Brně


  • cena města

   za rok 2012 za oblast výchovy a vzdělávání


  • vzdělání

   PřF UJEP v Brně - promovaný fyzik (1958),
   PřF UJEP v Brně (později MU) - fyzika pevných látek (1966 titul CSc., 1967 titul RNDr., 1990 docent, 1992 profesor)


  • zaměstnání

   Katedra experimentální fyziky, PřF UJEP (1958–1960 asistent),
   Laboratoř fyziky, PřF UJEP (1960–1971 odborný, vědecký pracovník),
   Katedra fyziky pevné fáze, PřF UJEP (1971–1990 odborný asistent),
   Katedra fyziky pevných látek, PřF MU (1990–1992 docent),
   Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU (1992 až dosud - profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   člen JČSMF, JČMF a FVS včetně řady funkcí (1958–dosud),
   člen subkomise pro vědu a výzkum Parlamentu ČR (1992–1996),
   člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (1994–1998),
   člen ČKR, 1997 kancléř, 1996 člen předsednictva (1992–1998),
   člen Vědecké rady AV (1993–1997),
   člen Vědecké rady UP, Olomouc (1998–2001),
   člen Vědecké rady VA, Brno (1999–2004),
   člen Vědecké rady VUT (2002 – dosud),
   člen Vědecké rady Masarykovy univerzity (2004 – dosud),
   člen Umělecké rady FaVU VUT (2004–2006),
   Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)


  • obrazy

   img10839.jpg img10840.jpg img10841.jpg img10842.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   22. 11. 2004
   Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
   emeritní rektor Masarykovy univerzity
   25. 9. 2001
   Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
   prorektor Masarykovy univerzity
   18. 6. 1998
   Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   21. 2. 1997
   Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   14. 10. 1996
   Položení základního kamene k budově ESF MU
   rektor Masarykovy univerzity

   další události (13)...


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 06. 12. 2018

Prof. Eduard Schmidt. Zdroj: www.muni.cz.