Internetová encyklopedie dějin města Brna

Eduard Schmidt

  Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.


  • * 11.12.1935 Uherské Hradiště


  • fyzik, univerzitní profesor; v letech 1992–1998 rektor Masarykovy univerzity v Brně


  • cena města

   za rok 2012 za oblast výchovy a vzdělávání


  • vzdělání

   PřF UJEP v Brně - promovaný fyzik (1958),
   PřF UJEP v Brně (později MU) - fyzika pevných látek (1966 titul CSc., 1967 titul RNDr., 1990 docent, 1992 profesor)


  • zaměstnání

   Katedra experimentální fyziky, PřF UJEP (1958–1960 asistent),
   Laboratoř fyziky, PřF UJEP (1960–1971 odborný, vědecký pracovník),
   Katedra fyziky pevné fáze, PřF UJEP (1971–1990 odborný asistent),
   Katedra fyziky pevných látek, PřF MU (1990–1992 docent),
   Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU (1992 až dosud - profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   člen JČSMF, JČMF a FVS včetně řady funkcí (1958–dosud),
   člen subkomise pro vědu a výzkum Parlamentu ČR (1992–1996),
   člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (1994–1998),
   člen ČKR, 1997 kancléř, 1996 člen předsednictva (1992–1998),
   člen Vědecké rady AV (1993–1997),
   člen Vědecké rady UP, Olomouc (1998–2001),
   člen Vědecké rady VA, Brno (1999–2004),
   člen Vědecké rady VUT (2002 – dosud),
   člen Vědecké rady Masarykovy univerzity (2004 – dosud),
   člen Umělecké rady FaVU VUT (2004–2006),
   Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)


  • obrazy

   img10839.jpg img10840.jpg img10841.jpg img10842.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kalendárium Masarykovy univerzity 1919 - 2019"
   "Životopisy. Informační systém Masarykovy univerzity"
   "Projev rektora Masarykovy univerzity u příležitosti návštěvy Jejího veličenstva Alžběty II. v Brně"


  • události

   22. 11. 2004
   Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
   emeritní rektor Masarykovy univerzity
   25. 9. 2001
   Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
   prorektor Masarykovy univerzity
   18. 6. 1998
   Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   21. 2. 1997
   Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   14. 10. 1996
   Položení základního kamene k budově ESF MU
   rektor Masarykovy univerzity

   další události (13)...
   26. 8. 1996
   Zasedání 18. světového kongresu Společnosti pro vědu a umění v Brně
   rektor Masarykovy univerzity
   14. 6. 1996
   Návštěva nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna na Masarykově univerzitě
   rektor Masarykovy univerzity
   18. 3. 1996
   Nové otevření Rakouské knihovny v Brně
   rektor Masarykovy univerzity
   7. 2. 1996
   Slavnostní otevření nových laboratoří RECETOX
   rektor Masarykovy univerzity
   15. 11. 1995
   Slavnostní otevření nové budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   27. 10. 1995
   Návštěva předsedy vlády Václava Klause na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   19. 10. 1995
   Univerzitní setkání Vídeň–Brno
   rektor Masarykovy univerzity
   10. 5. 1995
   Návštěva nositele Nobelovy ceny Jaen-Marie Lehna na Masarykově univerzitě
   rektor Masarykovy univerzity
   25. 3. 1995
   Udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity prezidentu Václavu Havlovi
   rektor MU
   4. 10. 1994
   Slavnostní otevření Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   8. 9. 1994
   Slavnostní otevření Rektorátu Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   5. 5. 1994
   Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
   rektor Masarykovy univerzity
   6. 1. 1993
   Na křižovatce kultur – Dějiny Židů v Československu
   rektor Masarykovy univerzity


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 06. 12. 2018

Prof. Eduard Schmidt. Zdroj: www.muni.cz.