prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

* 11.12.1935 Uherské Hradiště – † 10.11.2021


fyzik, univerzitní profesor; v letech 1992–1998 rektor Masarykovy univerzity v Brně


cena města

Brna, za oblast výchovy a vzdělávání (2012)


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně:
- promovaný fyzik (1958),
- fyzika pevných látek (1966 CSc., 1967 RNDr., 1990 doc., 1992 jmenován profesorem)


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2004)


zaměstnání

PřF UJEP:
- Katedra experimentální fyziky (1958–1960 asistent)
- Laboratoř fyziky (1960–1971 odborný, vědecký pracovník)
- Katedra fyziky pevné fáze (1971–1990 odborný asistent)
- Katedra fyziky pevných látek (1990–1992 docent)
- Ústav fyziky kondenzovaných látek (1992 až dosud - profesor)


odborné a zájmové organizace

JČMF a FVS včetně řady funkcí (od roku 1958),
subkomise pro vědu a výzkum Parlamentu ČR (1992–1996),
Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj (1994–1998),
Česká konference rektorů - od roku 1997 kancléř, od roku 1996 člen předsednictva (1992–1998),
Vědecká rada AV (1993–1997),
Vědecká rada UP, Olomouc (1998–2001),
Vědecká rada VA, Brno (1999–2004),
Vědecká rada VUT (od roku 2002),
Vědecká rada Masarykovy univerzity (od roku 2004),
Umělecká rada FaVU VUT (2004–2006),
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)


hrob

Řečkovický hřbitov, skup. 4, hrob č. 232–233
stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


události

22. 1. 2013
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2012
jeden z oceněných
22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
emeritní rektor Masarykovy univerzity
25. 9. 2001
Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prorektor Masarykovy univerzity
18. 6. 1998
Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
21. 2. 1997
Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity

další události (14)...


Jis


Aktualizováno: 03. 10. 2022