Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

* 11.12.1935 Uherské Hradiště


fyzik, univerzitní profesor; v letech 1992–1998 rektor Masarykovy univerzity v Brně


cena města

za rok 2012 za oblast výchovy a vzdělávání


vzdělání

PřF UJEP v Brně - promovaný fyzik (1958),
PřF UJEP v Brně (později MU) - fyzika pevných látek (1966 titul CSc., 1967 titul RNDr., 1990 docent, 1992 profesor)


zaměstnání

Katedra experimentální fyziky, PřF UJEP (1958–1960 asistent),
Laboratoř fyziky, PřF UJEP (1960–1971 odborný, vědecký pracovník),
Katedra fyziky pevné fáze, PřF UJEP (1971–1990 odborný asistent),
Katedra fyziky pevných látek, PřF MU (1990–1992 docent),
Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU (1992 až dosud - profesor)


odborné a zájmové organizace

člen JČSMF, JČMF a FVS včetně řady funkcí (1958–dosud),
člen subkomise pro vědu a výzkum Parlamentu ČR (1992–1996),
člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (1994–1998),
člen ČKR, 1997 kancléř, 1996 člen předsednictva (1992–1998),
člen Vědecké rady AV (1993–1997),
člen Vědecké rady UP, Olomouc (1998–2001),
člen Vědecké rady VA, Brno (1999–2004),
člen Vědecké rady VUT (2002 – dosud),
člen Vědecké rady Masarykovy univerzity (2004 – dosud),
člen Umělecké rady FaVU VUT (2004–2006),
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)
události

22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
emeritní rektor Masarykovy univerzity
25. 9. 2001
Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prorektor Masarykovy univerzity
18. 6. 1998
Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
21. 2. 1997
Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
14. 10. 1996
Položení základního kamene k budově ESF MU
rektor Masarykovy univerzity

další události (13)...


Jis


Aktualizováno: 06. 12. 2018