Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Zlatuška

  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.


  • * 15.9.1957 Brno


  • profesor informatiky, zakladatel Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v letech 1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Během střední školy se intenzívně věnoval činnosti na brněnské Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka na Kraví hoře, kde ještě jako středoškolský student publikoval dvě popularizační brožurky o kosmologii a černých děrách a na toto téma pravidelně přednášel v cyklu přednášek pro veřejnost.
   V roce 1994 založil na Masarykově univerzitě Fakultu informatiky, v jejímž čele stál až do roku 1998, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity.


  • vzdělání

   základní škola s rozšířenou výukou jazyků (ruština a angličtina),
   gymnázium třída Kpt. Jaroše (přírodovědná větev),
   1977–1981 PřF MU v Brně - obor matematická informatika a teoretická kybernetika


  • zaměstnání

   od roku 1987 zástupce ředitele pro vědeckovýzkumnou činnost Ústavu výpočetní techniky MU - zde pracoval jako vědecký a odborný pracovník již během studií,
   1988–1999 působil jako hostující Associate Professor na Department of Computer and Information Sciences na Universitě v americkém Delaware,
   od roku 1998 člen Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj,
   1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně,
   v roce 2002 zvolen do Parlamentu České republiky (jako nezávislý za strany LiRa),
   děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (od roku 2004),
   od roku 2006 člen Zastupitelstva města Brna (Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky)

  • odborné a zájmové organizace

   - v roce 1996 získal prestižní americké Eisenhowerovo stipendium a poté se stal výkonným předsedou českého nominačního výboru a členem Mezinárodního poradního sboru Eisenhowerových stipendií, nadace, jejímiž předsedy bylo mj. několik bývalých amerických presidentů,
   - v letech 1994–1998 působil jako člen a v závěru i jako předseda českého výboru Programu podpory vysokoškolského vzdělávání Sorosovy Nadace pro otevřenou společnost


  • obrazy

   img14735.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Zdeněk Zlatuška
   Hana Zlatušková


  • sourozenci

   Zdeněk Zlatuška
   Hana Zlatušková


  • události

   17. 10. 2012
   Slavnostní poklep základního kamene dostavby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   zakladatel fakulty
   26. 4. 2011
   Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2011–2015
   jeden z kandidátů na funkci rektora MU
   17. 3. 2007
   Oslavy 100. výročí založení akvaristického spolku CYPERUS
   člen senátu Parlamentu České republiky
   22. 11. 2004
   Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
   emeritní rektor Masarykovy univerzity
   24. 10. 2003
   Předání cen „Osobnost Brno-Židenice 2003“
   účastník slavnosti

   další události (15)...


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 26. 02. 2020

Jiří Zlatuška. Zdroj: www.muni.cz.