prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

* 15.9.1957 Brno


profesor informatiky, zakladatel Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v letech 1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně


zajímavé okolnosti

Během střední školy se intenzívně věnoval činnosti na brněnské Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka na Kraví hoře, kde ještě jako středoškolský student publikoval dvě popularizační brožurky o kosmologii a černých děrách a na toto téma pravidelně přednášel v cyklu přednášek pro veřejnost.
V roce 1994 založil na Masarykově univerzitě Fakultu informatiky, v jejímž čele stál až do roku 1998, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity.


cena města

Brna, mimořádný přínos městu Brnu (2022)


vzdělání

základní škola s rozšířenou výukou jazyků (ruština a angličtina),
gymnázium třída Kpt. Jaroše (přírodovědná větev),
1977–1981 PřF MU v Brně - obor matematická informatika a teoretická kybernetika


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2004)


zaměstnání

od roku 1987 zástupce ředitele pro vědeckovýzkumnou činnost Ústavu výpočetní techniky MU - zde pracoval jako vědecký a odborný pracovník již během studií,
1988–1999 působil jako hostující Associate Professor na Department of Computer and Information Sciences na Universitě v americkém Delaware,
od roku 1998 člen Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj,
1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně,
v roce 2002 zvolen do Parlamentu České republiky (jako nezávislý za strany LiRa),
děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (od roku 2004),
od roku 2006 člen Zastupitelstva města Brna (Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky)


odborné a zájmové organizace

- v roce 1996 získal prestižní americké Eisenhowerovo stipendium a poté se stal výkonným předsedou českého nominačního výboru a členem Mezinárodního poradního sboru Eisenhowerových stipendií, nadace, jejímiž předsedy bylo mj. několik bývalých amerických presidentů,
- v letech 1994–1998 působil jako člen a v závěru i jako předseda českého výboru Programu podpory vysokoškolského vzdělávání Sorosovy Nadace pro otevřenou společnost


události

24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022
jeden z oceněných
17. 10. 2012
Slavnostní poklep základního kamene dostavby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
zakladatel fakulty
26. 4. 2011
Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2011–2015
jeden z kandidátů na funkci rektora MU
17. 3. 2007
Oslavy 100. výročí založení akvaristického spolku CYPERUS
člen senátu Parlamentu České republiky
22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
emeritní rektor Masarykovy univerzity

další události (16)...


Jis


Aktualizováno: 26. 01. 2023