prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

* 15.9.1957 Brno


profesor informatiky, zakladatel Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v letech 1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně


zajímavé okolnosti

Během střední školy se intenzívně věnoval činnosti na brněnské Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka na Kraví hoře, kde ještě jako středoškolský student publikoval dvě popularizační brožurky o kosmologii a černých děrách a na toto téma pravidelně přednášel v cyklu přednášek pro veřejnost.
V roce 1994 založil na Masarykově univerzitě Fakultu informatiky, v jejímž čele stál až do roku 1998, kdy byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity.


vzdělání

základní škola s rozšířenou výukou jazyků (ruština a angličtina),
gymnázium třída Kpt. Jaroše (přírodovědná větev),
1977–1981 PřF MU v Brně - obor matematická informatika a teoretická kybernetika


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2004)


zaměstnání

od roku 1987 zástupce ředitele pro vědeckovýzkumnou činnost Ústavu výpočetní techniky MU - zde pracoval jako vědecký a odborný pracovník již během studií,
1988–1999 působil jako hostující Associate Professor na Department of Computer and Information Sciences na Universitě v americkém Delaware,
od roku 1998 člen Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj,
1998–2004 rektor Masarykovy univerzity v Brně,
v roce 2002 zvolen do Parlamentu České republiky (jako nezávislý za strany LiRa),
děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (od roku 2004),
od roku 2006 člen Zastupitelstva města Brna (Brno 2006 - Tým Jiřího Zlatušky)


odborné a zájmové organizace

- v roce 1996 získal prestižní americké Eisenhowerovo stipendium a poté se stal výkonným předsedou českého nominačního výboru a členem Mezinárodního poradního sboru Eisenhowerových stipendií, nadace, jejímiž předsedy bylo mj. několik bývalých amerických presidentů,
- v letech 1994–1998 působil jako člen a v závěru i jako předseda českého výboru Programu podpory vysokoškolského vzdělávání Sorosovy Nadace pro otevřenou společnost


události

17. 10. 2012
Slavnostní poklep základního kamene dostavby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
zakladatel fakulty
26. 4. 2011
Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2011–2015
jeden z kandidátů na funkci rektora MU
17. 3. 2007
Oslavy 100. výročí založení akvaristického spolku CYPERUS
člen senátu Parlamentu České republiky
22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
emeritní rektor Masarykovy univerzity
24. 10. 2003
Předání cen „Osobnost Brno-Židenice 2003“
účastník slavnosti

další události (15)...


Jis


Aktualizováno: 07. 02. 2022