prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

* 1.9.1964 Brno


historik; redaktor; profesor politologie; 2004–2011 rektor Masarykovy univerzity v Brně; od 2. května 2012 do 17. června 2013 ministr školství (od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi), předseda vlády ČR od listopadu 2021


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, Česká republika


bydliště

Brno


vzdělání

FF UJEP (dnes Masarykova univerzita) - obor český jazyk a literatura-dějepis (absolvoval v roce 1988, obor dějepis 1989),
1996 titul Ph.D. v oboru politologie FF MU,
1996 docent pro obor politologie (Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy v Praze),
2002 jmenován profesorem pro obor politologie MU


vyznamenání a pocty

Zlatá plaketa prezidenta republiky (2011)


jiné pocty

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně (2004),
Cena rektora Wroclavské univerzity za vědecký přínos (2004),
Medaile prezidenta Bulharské republiky (2005),
Medaile EUA (2006),
Prof. h.c., Kharkiv National University of Economics (2010),
Zlatá medaile VUT (2010),
Zlatá medaile MU (2019)


zaměstnání

1988–1989 historik, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži,
1990 redaktor deníku Lidová demokracie,
1990 redaktor nakladatelství Atlantis,
1990–1991 asistent, Katedra ekonomie a politologie FF MU,
1991–1996 odborný asistent, Katedra politologie FF MU,
1993–2002 vedoucí Katedry politologie FSS MU (do roku 1997 Filozofická fakulta),
1996–2002 docent Katedry politologie FSS MU (do roku 1997 Filozofická fakulta),
1996–2004 ředitel Mezinárodního politologického ústavu MU,
2002–2004 vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU,
2002 profesor Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU,
2004 děkan FSS MU,
2004–2011 rektor Masarykovy univerzity,
2. 5. 2012 – srpen 2013 ministr školství,
2013 předseda ODS


politická orientace

ODS (od roku 2013, zvolen předsedou)


odborné a zájmové organizace

člen redakční rady Politologické časopisu,
1995–2002 člen oborové rady Politologie Fakulty sociálních věd UK v Praze,
1995–1997 předseda redakční rady Politologické studie (SPFFBU, řada T),
1997–2010 člen oborové rady Politologie FF UP v Olomouci,
1997–2002 předseda redakční rady Politiky v České republice,
1997–1998 člen Vědecké rady Vojenské akademie v Brně,
1997–2003 člen komise "právní vědy, politologie" Grantové agentury ČR,
1997–2000 člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
1997–2010 člen výboru České společnosti pro politické vědy,
1999–? člen redakční rady German Policy Studies/Politikfeldanalyse (USA),
2000–2006 místopředseda České společnosti pro politické vědy,
2000–2004 předseda Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise ČR,
2001–? Permanent Senior Fellow, Center for European Integration Studies (ZEI), Bonn (SRN),
2002–2004 člen oborové rady politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze,
2002–2004 člen Akreditační komise ČR (jmenován vládou ČR),
2003–? člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci,
2004–2007 člen Vědecké rady Ústavu mezinárodních vztahů, Praha,
2005–2007 předseda Brněnského centra evropských studií (BCES),
2005–? člen Akademické rady Academie Rerum Civilium - Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně,
2005–2010 místopředseda České konference rektorů,
2006–? člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,
2006–? člen Akademického sněmu Akademie věd ČR,
2006–2010 člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR,
2007–? člen Akademické rady CEVRO Institutu, Praha,
2007–? člen Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě (SR),
2007–? člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (zvolen Senátem na návrh Poslanecké sněmovny PČR),
2007–2009 člen European University Council for the Jean Monnet Action, Evropská komise, Brusel,
2007–? člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
2008–? člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace (jmenován vládou),
2009–? předseda České konference rektorů,
2009–? člen Rady Evropské univerzitní asociace (EUA)


poznámky

více informací je uvedeno na: http://www.muni.cz/people/588/cv
osoby

Roger Vernon Scruton
P. Fiala patřil mezi posluchače R. V. Scrutona na tzv. podzemní univerzitě


události

17. 11. 2023
Oslavy 150 let Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
převzal záštitu nad projektem
29. 5. 2023
Slavnostní otevření Institutu Paměti národa Brno
předseda vlády ČR
23. 5. 2023
Decentní slavnost MZK
převzal záštitu nad akcí
29. 6. 2014
Slavnost svěcení varhan pro Brno
emeritní rektor Masarykovy univerzity
15. 5. 2013
Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

další události (31)...


Jis


Aktualizováno: 04. 03. 2023