Internetová encyklopedie dějin Brna

Albert Kohn

  Albert Kohn


  • * 22.11.1888 Prešpurk, nyní Bratislava (Slovensko) – † po 1937


  • podnikatel v mydlářství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Strojní vybavení továrny se skládalo z válcovacích, hoblovacích a mísících strojů na mýdlo poháněných elektromotorem a ručních lisů a řezacího stroje na toaletní mýdla, vedle strojírny měla firma sušárnu s parním pohonem, velkou a malou varnu vybavené kotli s nádržemi na chemikálie.


  • vzdělání

   studoval chemii na vysoké škole, dosáhl doktorátu


  • zaměstnání

   roku 1924 požádal jako chemik v Brně se společníky švagrem Juliem Lappertem, výrobcem v Brně a Brunem Beranem, akademickým malířem, Zemský soud v Brně o zápis firmy Brünner Seifenfabrik Mira, Gesellschaft m. b. H., česky Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o., do obchodního rejstříku pro společnosti,
   společnost byla založena s kmenovým kapitálem 180 000 Kč, sídlo měla v Lazaretní ulici č. 5 - předmětem podnikání byla výroba mýdel všeho druhu, obchod mýdlem a výroba kosmetických, farmaceutických a chemicko-technických předmětů,
   Albert Kohn jako odborník sám výrobu vedl

   v červnu 1925 ze společnosti vystoupil Bruno Beran, který postoupil svůj podíl dvěma zbývajícím společníkům, kteří se koncem roku rozhodli z důvodů finančních problémů firmu zrušit, likvidace firmy se protáhla až do roku 1934 pro odjezd Alberta Kohna nejprve do Vídně a poté do brazilského Rio de Janeira,
   výmaz z obchodního rejstříku byl proveden až roku 1937, po vyřízení všech finančních závazků


  • poznámky

   manželství bylo bezdětné


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bruno Beran
   společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o Julius Lappert
   společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o


  • partneři

   Berta Kohn (Lappert)


  • rodiče

   Klara Kohn (Weiss)
   Moriz Kohn


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 09. 03. 2020