Albert Kohn

* 22.11.1888 Prešpurk, nyní Bratislava (Slovensko) – † po 1937


podnikatel v mydlářství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Strojní vybavení továrny se skládalo z válcovacích, hoblovacích a mísících strojů na mýdlo poháněných elektromotorem a ručních lisů a řezacího stroje na toaletní mýdla, vedle strojírny měla firma sušárnu s parním pohonem, velkou a malou varnu vybavené kotli s nádržemi na chemikálie.


vzdělání

studoval chemii na vysoké škole, dosáhl doktorátu


zaměstnání

roku 1924 požádal jako chemik v Brně se společníky švagrem Juliem Lappertem, výrobcem v Brně a Brunem Beranem, akademickým malířem, Zemský soud v Brně o zápis firmy Brünner Seifenfabrik Mira, Gesellschaft m. b. H., česky Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o., do obchodního rejstříku pro společnosti,
společnost byla založena s kmenovým kapitálem 180 000 Kč, sídlo měla v Lazaretní ulici č. 5 - předmětem podnikání byla výroba mýdel všeho druhu, obchod mýdlem a výroba kosmetických, farmaceutických a chemicko-technických předmětů,
Albert Kohn jako odborník sám výrobu vedl

v červnu 1925 ze společnosti vystoupil Bruno Beran, který postoupil svůj podíl dvěma zbývajícím společníkům, kteří se koncem roku rozhodli z důvodů finančních problémů firmu zrušit, likvidace firmy se protáhla až do roku 1934 pro odjezd Alberta Kohna nejprve do Vídně a poté do brazilského Rio de Janeira,
výmaz z obchodního rejstříku byl proveden až roku 1937, po vyřízení všech finančních závazků


poznámky

manželství bylo bezdětnéosoby

Bruno Beran
společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o Julius Lappert
společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o
Jord


Aktualizováno: 09. 03. 2020