Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Konicer

  Bohumil Konicer


  • * 18.10.1895 Brno-Bohunice – † 14.1.1979 Brno-Bohunice


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • bydliště

   Brno-Bohunice:
   - Spodní 8
   - čp. 26 (doloženo v roce 1899, dnes neexistuje)


  • vzdělání

   gymnázium v Brně na Mendlově náměstí (1914 maturita),
   obchodní akademie v Brně (po první světové válce)


  • zaměstnání

   úředník:
   - Anglo-československá úvěrová banka (úředník)
   - Živnostenská banka,
   - Státní banka československá

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Bohunice (zakládající člen)


  • poznámky

   Do první světové války narukoval v roce 1915 jako desátník jednoroční dobrovolník 17. praporu polních myslivců. Zajat byl 21. 7. 1916 u Berestečka. Prošel několika tábory (Darnica, Paracké závody, Berezovka). V Berezovce se přihlásil do legií, datum neuvedeno.
   Do čs. legie v Rusku zařazen 3. 12. 1918 jako vojín tel. roty. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: tel. rota, poslední hodnost: svobodník. Dne 1. 6. 1920 se nalodil ve Vladivostoku na loď Edellyn a přes Panamský průplav a Gibraltar loď doplula do Terstu. Odtud odcestovali vlakem do nově vzniklé republiky.

   V databázi www.vuapraha.cz je poznámka: VX.V rodinném archivu se zachovala jeho korespondence ze zajetí, zachovány zůstaly i zápisky z Ruska, z nichž byly publikovány jeho osudy v zajetí v knize „Z historie Bohunic“.
   Bohumil Konicer ke konci života velmi těžko nesl plánovanou likvidaci rodného domu, který musel ustoupit výstavně bohunického panelového sídliště, což nepochybně uspíšilo i jeho smrt.
   Uvádíme jeho příjmení v podobě v matričním záznamu o narození (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Anna Konicerová (Vlachová)
   sňatek: 13. 9. 1925, Měnín


  • rodiče

   František Konicer
   Marta Konicerová (Dreschnerová)


  • sourozenci

   Josef Konicer
   František Konicer (Kornitzer)


  • ulice

   Spodní
   rodný dům (tehdy Bohunice čp. 72, dům dnes již neexistuje)


  • události

   22. 12. 2016
   Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2020