Bohumil Konicer

* 18.10.1895 Brno-Bohunice – † 14.1.1979 Brno-Bohunice


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


bydliště

Brno-Bohunice:
- Spodní 8
- čp. 26 (doloženo v roce 1899, dnes neexistuje)


vzdělání

gymnázium v Brně na Mendlově náměstí (1914 maturita),
obchodní akademie v Brně (po první světové válce)


zaměstnání

úředník:
- Anglo-československá úvěrová banka (úředník)
- Živnostenská banka,
- Státní banka československá


odborné a zájmové organizace

Sokol Bohunice (zakládající člen)


poznámky

Do první světové války narukoval v roce 1915 jako desátník jednoroční dobrovolník 17. praporu polních myslivců. Zajat byl 21. 7. 1916 u Berestečka. Prošel několika tábory (Darnica, Paracké závody, Berezovka). V Berezovce se přihlásil do legií, datum neuvedeno.
Do čs. legie v Rusku zařazen 3. 12. 1918 jako vojín tel. roty. Konec v legiích neuveden, poslední útvar: tel. rota, poslední hodnost: svobodník. Dne 1. 6. 1920 se nalodil ve Vladivostoku na loď Edellyn a přes Panamský průplav a Gibraltar loď doplula do Terstu. Odtud odcestovali vlakem do nově vzniklé republiky.

V databázi www.vuapraha.cz je poznámka: VX.V rodinném archivu se zachovala jeho korespondence ze zajetí, zachovány zůstaly i zápisky z Ruska, z nichž byly publikovány jeho osudy v zajetí v knize „Z historie Bohunic“.
Bohumil Konicer ke konci života velmi těžko nesl plánovanou likvidaci rodného domu, který musel ustoupit výstavně bohunického panelového sídliště, což nepochybně uspíšilo i jeho smrt.
Uvádíme jeho příjmení v podobě v matričním záznamu o narození (-Menš).partneři

Anna Konicerová (Vlachová)
sňatek: 13. 9. 1925, Měnín
ulice

Spodní
rodný dům (tehdy Bohunice čp. 72, dům dnes již neexistuje)


události

22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2020