JUDr. Vladimír Kráčmar

* 28.2.1879 Moravská Húzová, okr. Olomouc – † 26.5.1945 Praha


honorovaný docent Vysoké školy technické v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

následky věznění v Terezíně (skvrnitý tyfus)


vzdělání

1899–1907 Právnická fakulta Univerzity Karlovy


zaměstnání

prezident policejního ředitelství v Brně,
později generální inspektor československé policie v Praze


poznámky

Do služeb policejního ředitelství v Brně vstoupil v prosinci 1906, po výměně různých působišť se do Brna vrátil v roce 1925 - zde dosáhl posléze jmenování policejním ředitelem.
Začátek druhé světové války jej zastihl v Praze jako generálního inspektora československé státní policie. Byl dán do penze a během okupace několikrát zatčen. Pracoval v Revolučním národním výboru v Praze (spolupracovníci: dr. Krofta, dr. Lány, Jaroslav Kvapil, generál Zd. Novák a další), jeho úkolem bylo navázání spojení s revolučními národními výbory na Moravě a ve Slezsku. Zatčen dne 7. března 1945, vězněn v Malé pevnosti v Terezíně. Dožil se sice svobody, ale do Prahy se vrátil s rozbitou hlavou, vyraženými zuby, pohmožděninami a zlomenými prsty na ruce.
Podlomené zdraví si léčil v nemocnici na Bulovce, podlehl však infekci skvrnitého tyfu, kterou si přinesl z Terezína.
Ve Společenském almanachu je uvedeno místo narození: Kroměříž.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Společenský almanach Velkého Brna"

"Padlým bojovníkům"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Čin (č. 23) (3.6.1945)"


osoba na objektech

oběti okupace z řad zaměstnanců policie
pamětní deska: Orlí 30/01


události

13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
policejní ředitel
26. 6. 1930
Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
policejní ředitel


Menš


Aktualizováno: 27. 02. 2016