Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Kráčmar

  JUDr. Vladimír Kráčmar


  • * 28.2.1879 Moravská Húzová, okr. Olomouc – † 26.5.1945 Praha


  • honorovaný docent Vysoké školy technické v Brně; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   následky věznění v Terezíně (skvrnitý tyfus)


  • vzdělání

   1899–1907 Právnická fakulta Univerzity Karlovy


  • zaměstnání

   prezident policejního ředitelství v Brně,
   později generální inspektor československé policie v Praze


  • poznámky

   Do služeb policejního ředitelství v Brně vstoupil v prosinci 1906, po výměně různých působišť se do Brna vrátil v roce 1925 - zde dosáhl posléze jmenování policejním ředitelem.
   Začátek druhé světové války jej zastihl v Praze jako generálního inspektora československé státní policie. Byl dán do penze a během okupace několikrát zatčen. Pracoval v Revolučním národním výboru v Praze (spolupracovníci: dr. Krofta, dr. Lány, Jaroslav Kvapil, generál Zd. Novák a další), jeho úkolem bylo navázání spojení s revolučními národními výbory na Moravě a ve Slezsku. Zatčen dne 7. března 1945, vězněn v Malé pevnosti v Terezíně. Dožil se sice svobody, ale do Prahy se vrátil s rozbitou hlavou, vyraženými zuby, pohmožděninami a zlomenými prsty na ruce.
   Podlomené zdraví si léčil v nemocnici na Bulovce, podlehl však infekci skvrnitého tyfu, kterou si přinesl z Terezína.
   Ve Společenském almanachu je uvedeno místo narození: Kroměříž.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Padlým bojovníkům"
   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Čin (č. 23) (3.6.1945)"


  • osoba na objektech

   obětí okupace z řad zaměstnanců policie
   pamětní deska: Orlí 30/01


  • události

   13. 6. 1936
   První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
   policejní ředitel
   26. 6. 1930
   Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně
   policejní ředitel


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 02. 2016