Vincenc Josef Schrattenbach

* 18.6.1744 Brno – † 25.5.1816 Brno


3. biskup brněnský (1800–1816), císařem jmenován 13. 6. 1799, papežem potvrzen 11. 8. 1800, slavnostně instalován 11. 11. 1800


šlechtický titul

kníže (1788)


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Hodně péče věnoval školství a výuce náboženství. Roku 1807 založil diecézní bohoslovecké učiliště.
Angažoval se i politicky (nejvíce v dobách napoleonských válkách).


vzdělání

studium teologie v Salcburku u svého strýce knížete-arcibiskupa Zikmunda Kryštofa


vyznamenání a pocty

velkokříž Leopoldova řádu


zaměstnání

1762 vysvěcen na kněze,
1766 kanovník v Salcburku,
1777 sídelní biskup v Mariboru (Slovinsko) a v St. Andra (Korutansko)


hrob

po zrušení městského hřbitova byly jeho pozůtatky přeneseny do krypty katedrály sv. Petra a Pavlaosoby

Benedikt Edele
B. Edele je autorem jeho náhrobkuKal, Jord


Aktualizováno: 18. 05. 2020