Internetová encyklopedie dějin Brna

Vincenc Josef Schrattenbach

  Vincenc Josef Schrattenbach


  • * 18.6.1744 Brno – † 25.5.1816 Brno


  • 3. biskup brněnský (1800–1816), císařem jmenován 13. 6. 1799, papežem potvrzen 11. 8. 1800, slavnostně instalován 11. 11. 1800


  • šlechtický titul

   kníže (1788)

  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Hodně péče věnoval školství a výuce náboženství. Roku 1807 založil diecézní bohoslovecké učiliště.
   Angažoval se i politicky (nejvíce v dobách napoleonských válkách).


  • vzdělání

   studium teologie v Salcburku u svého strýce knížete-arcibiskupa Zikmunda Kryštofa

  • vyznamenání a pocty

   velkokříž Leopoldova řádu


  • zaměstnání

   1762 vysvěcen na kněze,
   1766 kanovník v Salcburku,
   1777 sídelní biskup v Mariboru (Slovinsko) a v St. Andra (Korutansko)


  • hrob

   po zrušení městského hřbitova byly jeho pozůtatky přeneseny do krypty katedrály sv. Petra a Pavla


  • prameny, literatura


  • rodiče

   František Antonín I. Schrattenbach
   Marie Josefa z Vrbna


  • autor

   Kal, Jord


Aktualizováno: 18. 05. 2020