P. Česlav Ludvík Malík, OPraem.

* 20.7.1922 Křenovice u Slavkova – † 5.8.2007 Třebíč


premonstrát, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


vzdělání

do premonstrátského řádu vstoupil na Strahově 27. 9. 1941, 28. září 1948 složil slavné sliby,
během války byl nasazen na práce v Německu,
studium teologie v Olomouci, Římě a Praze,
6. 7. 1951 přijal tajně kněžské svěcení v Brně


zaměstnání

po návratu z PTP pracoval v technických službách města Brna,
po návratu z vězení v roce 1960 pracoval na stavbách,
v roce 1970 nastoupil na své první působiště jako kaplan u sv. Jakuba v Jihlavě, potom působil v Kloboukách u Brna, Tasově a Třebíči,
1. 8. 1990 – 30. 9. 1991 ustanoven farářem na řádové faře u sv. Jakuba v Jihlavě,
mimo práci ve svěřených farnostech vedl exercicie pro kněze ve Vranově u Brna


hrob

premonstrátský řádový hřbitov v Praze-Nebušicích


poznámky

Při zrušení strahovského kláštera roku 1950 byl jako jáhen odvezen do internace v Broumově a pak poslán k PTP.
Po návratu z PTP bydlel u příbuzných v Brně-Židenicích. Kolem roku 1953 vytvořilo několik mladých bratři premonstrátů v Židenicích malou komunitu, snažili se uchovat vědomí náležitosti k řeholnímu společenství, konat společnou modlitbu podle chórových zvyklostí kláštera a nabídnout vhodným mladým mužům teologickou přípravu ke kněžství. Působili mezi mladými lidmi v pěveckém sboru při zábrdovickém kostele, který v té době spravoval P. Arnošt Till.

V roce 1957 byl odsouzen pro pokračování v řádové činnosti a vězněn až do amnestie v roce 1960, dobu trestu strávil v uranových dolech na Příbramsku a ve Valdicích.

Poslední rozloučení se konalo v třebíčské bazilice při mši svaté 10. srpna 2007, další den v sobotu 11. srpna 2007 při mši svaté na Strahově, poté byl pohřben na premonstrátském řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.osoby

Arnošt Alois Till
spolubratr v kněžské službě


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
zde působil v pěveckém sboru v 50. letech 20. století


Ma


Aktualizováno: 17. 01. 2017