prof. PhDr. Tadeusz Zieliński

* 14.9.1859 Skrzypczynce (Rusko) – † 8.5.1944 Schöndorf


klasický filolog, profesor varšavské univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

dne 2. 5. 1927 přednášel v aule brněnské filozofické fakulty na téma Rozvoj morálnosti antické od Homéra do Krista


vzdělání

petrohradské gymnázium,
klasická filologie na univerzitě v Lipsku


čestný doktorát

Masarykova univerzita (1930) a řada dalších univerzit


dílo

zabýval se především řeckým náboženstvím, římským divadlem, řeckou komedií i tragédií, dědictvím antiky v evropském kulturním vývoji


zaměstnání

1887–1920 univerzita v Petrohradě,
1921–1935 univerzita ve Varšavě (po pádu Varšavy, kdy byl zničen všechen jeho majetek včetně jeho knihovny a rukopisů přesídlil do bavorského Schöndorfu)


odborné a zájmové organizace

Jednota klasických filologů,
Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk


poznámky

Masarykova univerzita mu čestný doktorát udělila u příležitosti oslav padesáti let trvání vědecké činnosti, které uspořádala varšavská univerzita 25. 5. 1930osoby

František Novotný
přítel; byl hlavním iniciátorem udělení čestného doktorátu


Jis


Aktualizováno: 14. 09. 2014