Internetová encyklopedie dějin Brna

Tadeusz Zieliński

  prof. PhDr. Tadeusz Zieliński


  • * 14.9.1859 Skrzypczynce (Rusko) – † 8.5.1944 Schöndorf


  • klasický filolog, profesor varšavské univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   dne 2. 5. 1927 přednášel v aule brněnské filozofické fakulty na téma Rozvoj morálnosti antické od Homéra do Krista


  • vzdělání

   petrohradské gymnázium,
   klasická filologie na univerzitě v Lipsku

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (1930) a řada dalších univerzit


  • dílo

   zabýval se především řeckým náboženstvím, římským divadlem, řeckou komedií i tragédií, dědictvím antiky v evropském kulturním vývoji


  • zaměstnání

   1887–1920 univerzita v Petrohradě,
   1921–1935 univerzita ve Varšavě (po pádu Varšavy, kdy byl zničen všechen jeho majetek včetně jeho knihovny a rukopisů přesídlil do bavorského Schöndorfu)

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota klasických filologů,
   Česká akademie věd a umění,
   Královská česká společnost nauk


  • poznámky

   Masarykova univerzita mu čestný doktorát udělila u příležitosti oslav padesáti let trvání vědecké činnosti, které uspořádala varšavská univerzita 25. 5. 1930


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Novotný
   přítel; byl hlavním iniciátorem udělení čestného doktorátu


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 14. 09. 2014