R. D. Josef Dancinger

* 8.7.1924 Moravské Budějovice (okres Třebíč) – † 18.11.1977 Brno


římskokatolický kněz, dómský farář, vikář a konzistorní rada na Petrově v letech 1954–1967


vzdělání

po středoškolských studiích absolvoval teologické učiliště v Brně,
16. 4. 1950 vysvěcen na kněze v brněnské katedrále


zaměstnání

po skončení vojenské služby u PTP nastoupil jako kaplan v Lomnici u Tišnova,
1954–1967 v Brně jako dómský farář, vikář a konzistorní rada,
15. 11. 1967 – 31. 10. 1969 farář v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích,
1. 11. 1969 – 18. 11. 1977 farář v Kostele sv. Vavřince v Řečkovicích


hrob

kněžský hrob na Řečkovickém hřbitově, skup. 4, hrob č. 1–5


poznámky

Za svého působení v Židenicích bohužel nebyl akceptován částí židenických farníků, kteří si přáli po smrti P. Josefa Grosse za faráře P. Františka Baťku. Po řadě písemných i ústních intervencí bylo toto dvouleté a pro židenické farníky zahanbující období ukončeno 31. 10. 1969 přeložením J. Dancingera do Řečkovic, kde působil až do své smrti. V Řečkovicích s pomocí mnoha farníků uskutečnil rozsáhlé a tehdy velmi důležité úpravy kostela a fary.
Vždy byl skvělým kazatelem a obětavým zpovědníkem. Jeho rané působení bylo ale charakteristické také velkou přísností, s níž plnil kněžské povinnosti a totéž rázně vyžadoval u druhých. Ne vždy proto zpočátku nacházel přímou cestu k srdcím lidí, zejména těch mladších. On se však poctivě snažil poznávat sebe i ostatní, duchovně růst a zdokonalovat. Krátkodobého uvolnění totalitního režimu dokázal využít především k práci s mládeží.
Zemřel náhle 18. listopadu 1977 při výkonu kněžské služby v brněnském krematoriu.osoby

František Xaver Baťka
spolubratr v kněžské službě Josef Gross
spolubratr v kněžské službě


stavby

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1967–1969
Krematorium města Brna
Jihlavská 1/756
zemřel zde náhle při výkonu kněžské služby
Kostel sv. Vavřince
Palackého náměstí
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1969–1977
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo jeho vysvěcení na kněze a působení v duchovní správě v letech1954–1967
Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 17. 10. 2022