prof. PhDr. Karel Petr, RNDr. h. c.

* 14.6.1868 Zbyslav u Čáslavi – † 14.2.1950 Praha


jeden ze zakladatelů novodobé české matematiky; čestný doktor Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy


zajímavé okolnosti

zasloužil se mj. o vydávání Bolzanových spisů


vzdělání

gymnázium v Čáslavi a v Chrudimi,
matematika a fyzika na pražské univerzitě (1893 zkoušky učitelské způsobilosti pro vyučování matematiky a fyziky na středních školách, 1902 habilitace pro vyšší analýzu, 1903 mimořádný profesor, 1908 řádný profesor)


čestný doktorát

Univerzita Karlova (1938),
Masarykova univerzita (1938)


jiné pocty

jeho portrét je na Oborové matematické medaili JČMF a známka František Záviška (1879–1945) a Karel Petr (1868–1950) z roku 1962


dílo

práce z oblasti analytické teorie čísel, teorie algebraických forem, numerické matematiky a geometrie


zaměstnání

1893–1900 profesor na středních školách v Chrudimi, Brně, Přerově a Olomouci,
1900–1903 II. české gymnázium v Brně,
1902 docent matematické analýzy na české technice v Brně,
1903–1938 profesor matematiky na Univerzitě Karlově (1920/1921 děkan její Přírodovědecké fakulty, 1925/1926 rektor)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Jednota českých matematiků a fyziků (1909 čestný člen)Kal


Aktualizováno: 11. 06. 2018