prof. PhDr. Karel Petr, RNDr. h. c.

* 14.6.1868 Zbyslav u Čáslavi – † 14.2.1950 Praha


jeden ze zakladatelů novodobé české matematiky; čestný doktor Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy


zajímavé okolnosti

zasloužil se mj. o vydávání Bolzanových spisů


vzdělání

gymnázium v Čáslavi a v Chrudimi,
matematika a fyzika na pražské univerzitě (1893 zkoušky učitelské způsobilosti pro vyučování matematiky a fyziky na středních školách, 1902 habilitace pro vyšší analýzu, 1903 mimořádný profesor, 1908 řádný profesor)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (14. 5. 1938), Univerzita Karlova v Praze (1938)


jiné pocty

jeho portrét je na Oborové matematické medaili JČMF a známka František Záviška (1879–1945) a Karel Petr (1868–1950) z roku 1962


dílo

práce z oblasti analytické teorie čísel, teorie algebraických forem, numerické matematiky a geometrie


zaměstnání

1893–1900 profesor na středních školách v Chrudimi, Brně, Přerově a Olomouci,
1900–1903 II. české gymnázium v Brně,
1902 docent matematické analýzy na české technice v Brně,
1903–1938 profesor matematiky na Univerzitě Karlově (1920/1921 děkan její Přírodovědecké fakulty, 1925/1926 rektor)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Jednota českých matematiků a fyziků (1909 čestný člen)Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022