Ing. Eugen Gregor

* 14.1.1881 Dolní Štěpánov


honorovaný docent strojního zařízení lihovarů a pivovarů


vzdělání

1891/1892–1897/1898 C. a k. česká vyšší reálná škola v Praze v Ječné ulici,
1898/1899–1901/1902 C. a k. česká vysoká škola technická v Praze (odbor strojního inženýrství)


zaměstnání

1902–1903 asistent ústavu obecné a teoretické nauky o strojích na ČVŠT v Brně,
1903–1908 inženýr ve firmě F. Ringhoffera v Praze na Smíchově,
1908–1911 vrchní inženýr u firmy Novák a Jahn,
od 1912 vrchní inženýr a přednosta lihovarského oddělení u firmy Ruston, Bromovský a Ringhoffer


prameny, literatura

Archivní pramen

"Eugen Gregor"


blat


Aktualizováno: 24. 01. 2017