PhDr. František Táborský

* 16.1.1858 Bystřice pod Hostýnem (okres Kroměříž) – † 21.6.1940 Praha


spisovatel, pedagog, literární historik, překladatel, kulturní činitel, sběratel, bibliofil; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

neměl ani ženu, ani děti, svoji rozsáhlou knihovnu daroval Filozofické fakultě Masarykovy univerzity


bydliště

Bystřice pod Hostýnem čp. 118 (rodný dům)


vzdělání

slovanské gymnázium v Olomouci,
čeština-němčina na pražské univerzitě (v roce 1894 získal absolutorium)


čestný doktorát

Masarykova univerzita (4. 6. 1938)


dílo

- Čtyři studie o slovanském umění výtvarném (1912), monografie o Hanuši Schweigrovi (1904), Karlu Vikovi (1928), Adolfu Kašparovi (1935), o středověkém ruském umění (1920)
- kromě vlastní tvorby se věnoval překladům ruských autorů (Puškin, Lermontov, Gribojedov)
- Rusava (1928) - národopisná studie, řada drobných národopisných studií z Valašska, práci Rusava


zaměstnání

1885–1921 Vyšší dívčí škola v Praze


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Matice moravská,
Ústřední matice školská,
Radhošť,
Svatobor,
Český bibliofil


hrob

Bystřice pod Hostýnempojmenované ulicesouvisející odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7454, Matrika narozených Bystřice pod Hostýnem 1853–1868, s. 80.


Jis, Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2020