PhDr. h. c. Karel Hrdina, dr. h. c.

* 13.1.1882 Černice u Českého Krumlova – † 28.8.1949 Praha


dlouholetý přednosta personálního oddělení vysokoškolského odboru na ministerstvu školství; klasický filolog a znalec kulturních dějin období humanismu, čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích (1900 maturita),
1900–1904 klasická filologie na univerzitě v Praze


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (26. 6. 1948) - diplom mu byl předán v jeho bytě v Praze


dílo

Uplatnil se především jako překladatel a editor, a to jak antické poezie a prózy, tak českolatinské literatury humanistického období.
Bibliografie jeho prací uveřejněna v nekrologu Fr. Šimka ve Slovesné vědě, 1949, s. 207–210.


zaměstnání

1904–1919 výuka na středních školách v Kolíně a v Praze,
1919–1941 ministerstvo školství


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Jednota českých filologů (čestný člen),
Učená společnost Šafaříkova,
Matice českáKal


Aktualizováno: 12. 10. 2022