Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Hrdina

  PhDr. h. c. Karel Hrdina


  • * 13.1.1882 Černice u Českého Krumlova – † 28.8.1949 Praha


  • dlouholetý přednosta personálního oddělení vysokoškolského odboru na ministerstvu školství; klasický filolog a znalec kulturních dějin období humanismu, čestný doktor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích (1900 maturita),
   1900–1904 klasická filologie na univerzitě v Praze

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (diplom mu byl předán v jeho bytě v Praze 26. 6. 1948)


  • dílo

   Uplatnil se především jako překladatel a editor, a to jak antické poezie a prózy, tak českolatinské literatury humanistického období.
   Bibliografie jeho prací uveřejněna v nekrologu Fr. Šimka ve Slovesné vědě, 1949, s. 207–210.


  • zaměstnání

   1904–1919 výuka na středních školách v Kolíně a v Praze,
   1919–1941 ministerstvo školství

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   Královská česká společnost nauk,
   Jednota českých filologů (čestný člen),
   Učená společnost Šafaříkova,
   Matice česká


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 26. 08. 2013