Internetová encyklopedie dějin Brna

Hans Karl Oskar Stubbe

  prof. Hans Karl Oskar Stubbe


  • * 7.3.1902 Berlín – † 14.5.1989 Zingst


  • významný východoněmecký přírodovědec, profesor všeobecné a speciální genetiky, iniciátor a první prezident Německé akademie zemědělských věd; čestný doktor brněnské přírodovědecké fakulty


  • zajímavé okolnosti

   Obdržel čestný doktorát, který mu navrhla udělit PřF v souvislosti s konáním mezinárodního Mendelova sympozia, jež se uskutečnilo v Brně ve dnech 4.–7. 8. 1965. Ocenění převzal společně se sovětským genetikem N. P. Dubininem 27. 10. 1965 ve velké zasedací síni tehdejšího Jihomoravského krajského národního výboru na třídě Obránců míru 8 (dnes Ústavní soud v Joštově ulici).


  • vzdělání

   1921–1927 vysokoškolská studia v Berlíně a v Göttingenu

  • čestný doktorát

   27. 10. 1965 PřF MU,
   univerzity v Jeně, Krakově, Berlíně a Halle


  • zaměstnání

   Institut pro výzkum dědičnosti v Berlíně,
   Institut císaře Viléma pro výzkum kulturních rostlin v Münchebergu,
   Institut genetiky na univerzitě v Halle-Wittenbergu,
   Institut pro výzkum rostlinných kultur Německé akademie věd v Gaterslebenu

  • odborné a zájmové organizace

   Deutsche Akademie der Landwirtschaftwissenschaften (1951–1967 první prezident),
   člen dalších německých a zahraničních akademií věd


  • obrazy

   img14290.jpg img14291.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Nikolaj Petrovič Dubinin
   spolu obdrželi čestný doktorát PřF MU


  • události

   4. 8. 1965
   Mendelovo sympozium v Brně
   oceněný genetik


  • autor

   kal


Aktualizováno: 30. 07. 2014

Hans Karl Oskar Stubbe. Zdroj: Digitální knihovna Masarykovy univerzity.