prof. PhDr. Roman Osipovič Jakobson, dr. h. c.

* 28.9.1896 Moskva – † 18.7.1982 Boston


světově proslulý lingvista, historik literatury a sémiotik ruského původu, působící v meziválečném období na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, po válce na zahraničních univerzitách; spoluzakladatel Pražského lingvistického kroužku; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

ČSR (od roku 1937)


zajímavé okolnosti

do Československa přišel v roce 1920 jako člen mise Červeného kříže


bydliště

Brno, Barvičova 27 (od roku 1932)


vzdělání

Lazarevův institut orientálních jazyků v Moskvě,
univerzita v Moskvě,
1930 titul PhDr. na německé univerzitě v Praze


čestný doktorát

u příležitosti VI. mezinárodního slavistického sjezdu (Praha, 7.–13. 8. 1968) obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy (13. 8. 1968) a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně - dnes MU (15. 8. 1968)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy (1991 in memoriam)


dílo

Autor mnoha odborných pojednání o středověké a moderní literatuře. Nejvýznamnější studie Řeč o písemnictví českých Židů v době přemyslovské, vyd. 1957


zaměstnání

1921–1928 v diplomatických službách (smluvní referent tiskového sovětského zastupitelství), které pro nesouhlas s politickou situací v Sovětském svazu opustil,
1933/1934 soukromý docent ruské filologie na FF MU, v letech 1934–1937 smluvní a 1937–1939 mimořádný profesor a ředitel semináře pro slovanskou filologii tamtéž (řádné profesury se již nedočkal), z obavy před rasovým pronásledováním odešel v dubnu 1939 přes Maďarsko do Dánska, Norska a Švédska, odtud do USA, kde působil na Columbijské univerzitě a v letech 1949–1967 na Harvardské univerzitě


odborné a zájmové organizace

Pražský lingvistický kroužek (v letech 1927–1939 místopředseda),
Devětsil,
Mezinárodní fonologická společnost,
Mezinárodní komitét slavistů
osoby

Paul L. Garvin
student Ivo Osolsobě
spolupráce v oboru sémiotiky Thomas Winner
student


partneři

Soňa (Sofia) Nikolajevna Haas (Feldmann, rozloučená Jakobson)
sňatek: 13. 5. 1922, Praha (manželství rozloučeno 27. 6. 1935) Svatava Pírková-Jakobsonová (Pírková)
sňatek: 28. 6. 1935 (v roce 1967 rozvod) Krystyna Pomorska-Jakobson
sňatek: 1962


ulice

Barvičova
bydliště


události

9/1968
Návštěva světoznámého slavisty Romana Jakobsona v Brně
světoznámý slavista


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022