prof. PhDr. Bohuslav Havránek, DrSc., dr. h. c.

* 30.1.1893 Praha – † 2.3.1978 Praha


významný český jazykovědec, slavista a bohemista, vysokoškolský profesor na univerzitách v Brně a v Praze, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV; čestný doktor Masarykovy univerzity


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zakládající člen a pozdější předseda Pražského lingvistického kroužku


bydliště

Brno, Úvoz 47


vzdělání

FF UK (1917 titul PhDr., 1928 docent, 1929 mimořádný profesor srovnávací slovanské jazykovědy, 1934 řádný profesor)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (15. 8. 1968),
Univerzita Palackého v Olomouci,
Univerzita K. Marxe v Lipsku,
Jagellonská univerzita v Krakově


vyznamenání a pocty

bulharský Řád Cyrila a Metoděje 1. stupně,
Řád republiky,
Státní cena Klementa Gottwalda,
Medaile J. A. Komenského,
čestná plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
zlatá čestná plaketa ČSAV J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách


jiné pocty

akademik ČSAV (12. 11. 1952)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1917–1929 profesor na středních školách v Praze a Kancelář Slovníku jazyka českého při ČAVU,
1929–1945 FF MU - ředitel semináře pro slovanskou filologii, v letech 1939–1940 a 1945 děkan,
1945–1964 FF UK, v letech 1948–1951 její děkan,
1952–1964 Ústav pro jazyk český ČSAV


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Učená společnost Šafaříkova,
Bulharská akademie věd,
Srbská akademie věd a umění,
Rakouská akademie věd,
Britská akademie,
Saská akademie věd


poznámky

v letech 1953–1961 byl i rektorem Vysoké školy ruského jazyka v Praze
osoby

Jaroslav Bauer
B. Havránek ho přivedl do Mezinárodního komitétu slavistů Čestmír Jeřábek
přítel Jiří Krystýnek
student na FF MU


partneři


ulice

Úvoz
bydliště


události

27. 4. 1945
Vytvoření Ústředního Národního výboru pro Velké Brno
člen


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022