prof. dr. Ewa Maleczyńska, dr. h. c.

* 31.5.1900 Lvov – † 19.10.1972 Vratislav


významná polská historička-mediavelistka, která se významně zasloužila o obnovení polského kulturního a vědeckého života ve Slezsku; čestný doktor Masarykovy univerzity


nej...

Brno: první žena, jíž brněnská univerzita udělila čestný doktorát


zajímavé okolnosti

diplom čestného doktora si ze zdravotních důvodů nemohla převzít osobně, byl jí zaslán prostřednictvím polského velvyslanectví


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (21. 5. 1969)


dílo

Historie Slezska


zaměstnání

Vratislavská univerzita


poznámky

Podílela se významně na činnosti Československo-polské historické komise a na uzavření smlouvy o vědecké a pedagogické spolupráci mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Brně a Univerzitou Boleslawa Bieruta ve Vratislavi.Jis


Aktualizováno: 12. 10. 2022