prof. MUDr. Vilém Laufberger, DrSc.

* 29.8.1890 Turnov – † 29.12.1986 Praha


přední československý a světově uznávaný fyziolog a biochemik, vysokoškolský pedagog, zakládající řádný člen ČSAV a zakladatel Ústavu fyziologických regulací ČSAV; čestný doktor Masarykovy univerzity


bydliště

Brno, Šmídkova 5a


vzdělání

gymnázium v Chrudimi (1910 maturita),
LF UK (1916 titul MUDr., 1921 docent patologické fyziologie, 1922 mimořádný profesor všeobecné a pokusné patologie, 1927 řádný profesor patologické fyziologie)


čestný doktorát

Univerzita Karlova (1965),
Masarykova univerzita v Brně 21. 5. 1969)


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1954),
Řád republiky (1955),
Řád práce (1982)


jiné pocty

akademik ČSAV (12. 11. 1952),
Medaile Jana Evangelisty Purkyně (1956),
medaile Za zásluhy o vědu a lidstvo (1962)


dílo

Publikoval na 200 vědeckých prací. Zabýval se výzkumem účinků inzulínu, výzkumu bílkovin (zejména feritinu), formuloval hypotézu o buněčné mřížce jako základní ultrastruktuře živých soustav. Zabýval se otázkami nervové činnosti, zejména paměti (monografie Vzruchové teorie, 1947).
Seznam jeho prací přinesla např. Československá fyziologie, 1975, s. 281–284.


zaměstnání

1918–1920 a 1936–1952 LF UK,
1920–1936 LF MU - přednosta ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii (děkan v letech 1932–1933),
1952–1970 ČSAV - Laboratoř pro výzkum vyšší nervové činnosti,
1970–1973 Laboratoř grafických vyšetřovacích metod,
Ústav fyziologických regulací


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Československá fyziologická společnost,
Moravská přírodovědecká společnost,
Československá biologická společnost (1936 předseda),
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Collegium internationale activitatis nervosae superioris,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brněpartneři

ulice

Šmídkova
bydliště


události

17. 3. 1933
Slavnostní otevření ortopedické kliniky LF MU
děkan LF MU


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 10. 02. 2022