prof. dr. Alexander Gennadijevič Kuroš, dr. h. c.

* 19.1.1908 Jarcevo – † 18.5.1971 Moskva


světově uznávaný ruský matematik - algebraik; čestný doktor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

k brněnské přírodovědecké fakultě, která mu v roce 1969 u příležitosti 50. výročí založení brněnské univerzity udělila čestný doktorát, měl blízký vztah (zejména k Otakaru Borůvkovi a Františku Šikovi)


čestný doktorát

Univerzita v Lyonu (1968),
Masarykova univerzita v Brně (1969)


vyznamenání a pocty

Řád Rudého praporu (1951)


dílo

nejznámější práce:
- Teorie grup
- Kapitoly z obecné algebry
- Kurs vyšší algebry


zaměstnání

od roku 1930 Lomonosovova univerzita v Moskvě (profesor, vedoucí katedry moderní algebry)


odborné a zájmové organizace

Moskevská matematická společnost
osoby

Otakar Borůvka
přítel


Jis


Aktualizováno: 21. 10. 2022