Internetová encyklopedie dějin Brna

Danuše Kšicová

  prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.


  • * 26.4.1932 Brno – † 31.1.2017 Brno


  • filoložka, rusistka a slavistka, literární vědkyně, historička a teoretička literatury; všeobecně uznávaná komparistka; pedagožka, emeritní profesorka Ústavu slavistiky; hostující profesorka zahraničních univerzit; nositelka Zlaté medaile MU v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Profesorský titul jí udělil až prezident Václav Havel, ve věku, kdy mnoho lidí odchází do penze


  • vzdělání

   FF MU (dříve FF UJEP v Brně:
   - 1956: promovaná pedagožka češtiny - ruštiny
   - 1960: promovaná filoložka - ruština,
   - 1969: doktorka filosofie (PhDr.) teorie a dějiny slovanských literatur,
   - 1970: kandidátka věd o umění (CSc.) teorie literatury,
   - 1991 doktorka věd o umění (DrSc.) slovanské literatury,
   - 1992: docentská habilitace pro obor ruská literatura,
   - 1995: profesorka (Prof.) dějin ruské literatury

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně


  • zaměstnání

   1956–1961 asistentka katedry rusistiky na FF MU v Brně,
   1961–1990 odborná asistentka katedry rusistiky, poté katedry slovanských literatur FF UJEP v Brně,
   1990–1995 docentka katedry slovanských literatur na FF MU v Brně,
   1995–2017 profesorka Ústavu slavistiky FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Vědecká rada FF MU,
   Literárněvědná společnost ČR,
   Česká asociace rusistů,
   Slavistická společnost Franka Wollmana,
   zájmové sdružení Ars comparationis (vedoucí),
   International Association of World and Image Studies,
   řada dalších vědeckých komisí a grémií


  • poznámky

   Zahraniční pobyty a přednášky (přednáškové pobyty na univerzitách v Bristolu a Petrohradě, stáže v Rusku a Rakousku, účast na kongresech, konferencích a sympoziích: Rusko, Rakousko, USA, Anglie, Skotsko, Irsko, Švédsko, Polsko, Chorvatsko, Německo, Francie, Maďarsko, Slovensko aj.


  • související odkazy

   Životopis prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. na webu MU v Brně


  • autor

   hub


Aktualizováno: 21. 04. 2020