prof. PhDr. Josef Podpěra

* 7.11.1878 Jílové u Prahy – † 18.1.1954 Brno


profesor všeobecné a systematické botaniky na PřF MU v Brně a zakladatel její Botanické zahrady, organizátor botanického výzkumu na Moravě; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1909 jmenován konzervátorem Moravského zemského muzea v Brně. V roce 1912 se stal ředitelem sbírek botanického oddělení muzea.


bydliště

Brno:
- Bezručova 15
- Kotlářská 5


vzdělání

gymnázium v Praze (1889–1891) a v Mladé Boleslavi (1891–1897),
1897–1902 Filosofická fakulta české univerzity v Praze (1903 titul PhDr., 1921 řádný profesor, 1953 akademik, 1955 DrSc.)


jiné pocty

akademik ČSAV (23. 11. 1953)


dílo

Rozsáhlá Podpěrova publikační činnost, čítající na 300 původních prací, zahrnuje zejména práce fytogeografického zaměření, z nichž k nejznámějším patří Květena Moravy v minulosti a přítomnosti (1925) a Klíč k úplné květeně republiky Československé (1928).
Početné jsou i jeho práce z oboru systematiky a geografie mechorostů, zejména rodu Bryum, jež vycházely v letech 1942–1962 jako Bryum generis monographiae prodromus.

Přehled všech jeho prací:
Bibliografie akademika J. Podpěry (sestavil Miroslav Smejkal), Preslia 26, 1954, s. 318–328.


zaměstnání

gymnázium v Novém Bydžově (1903) a v Olomouci (1903–1908),
1908–1921 reálka v Brně na Křenové ulici,
1921–1951 PřF MU, ředitel jejího botanického ústavu, v letech 1925–1926 a 1934–1935 děkan,
1937–1938 rektor Masarykovy univerzity a v letech 1938–1940 její prorektor


odborné a zájmové organizace

ČAVU,
Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Biologická společnost,
Moravská přírodovědecká společnost,
Moravská muzejní společnost,
Společnost posluchačů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (zakládající člen),
Přírodovědecký klub v Praze, v Prostějově,
Československá společnost zeměpisná,
Klub přírodovědecký v Praze,
Klub přírodovědecký v Prostějově,
Klub přírodovědecký v Brně (v letech 1911–1914 a 1921–1954 předseda),
Čs. společnost botanická,
Institut pro výzkum Sibiře v Tomsku,
Societas pro fauna et flora fennica v Helsinkách,
Bulharská botanická společnost v Sofii,
Polská společnost botanická ve Varšavě


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 6, hrob č. 65 a 66 (kenotaf), původně Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 76, hrob č.551-553


poznámky

Domovská obec: Brno, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě nadporučík domobraneckého pěšího pluku 35.
Zajat: 22. 3. 1915, Přemyšl. Do legií se přihlásil v Ufě. Do čs. legie v Rusku zařazen 20. 7. 1918, zdravotní oddíl, vojín. Konec v legiích 9. 8. 1920, poslední útvar: bakteriologický výzkumný ústav, poslední hodnost: vojín.
Za první světové války působil jako zajatec v botanickém oddělení gubernského muzea v Ufě a později v Tomsku. Zpracoval velké herbáře z jižních svahů Uralu a dalších oblastí Ruska a navázal cenná pracovní přátelství.
V databázi www.vuapraha.army.cz je uvedeno datum narození 8. 11. 1878.pojmenované ulice

Podpěrova (Medlánky)osoby

Julius Bílý
spolupráce Vilém Filkuka
spolupracovník Milena Rychnovská
Podpěra patřil mezi její oblíbené učitele Jaromír Scholz
student František Švestka
spolupracovník


partneři

Anna Podpěrová (Kunovská)
sňatek: 4. 8. 1928, Brno


ulice

Kotlářská
bydliště


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
kenotaf
Botanická zahrada Masarykovy univerzity
Kotlářská, Veveří 2/308
zakladatel
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku (hrob dnes zrušen)


události

1. 10. 2012
Výstava „90 let Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“
zakladatel Botanické zahrady
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
ředitel Botanické zahrady
22. 10. 1937
Slavnostní odhalení pomníku Edwarda Babáka
rektor Masarykovy univerzity
29. 1. 1924
Ustavující schůze Moravské přírodovědecké společnosti 12. 6. 1905
Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 18. 02. 2019