prof. dr. Jules François

* 24.5.1907 Gingelon – † 14.8.1984 Zermatt


významný oftalmolog; čestný doktor brněnské univerzity


národnost

belgická


vzdělání

medicína na univerzitě v Louvain


čestný doktorát

Univerzita J. E. Purkyně v Brně (1969),
univerzity v Ženevě, Nancy, Toulouse a Clermont-Ferrandu


vyznamenání a pocty

Gavinova medaile (1966)


zaměstnání

profesor očního lékařství a přednosta oční kliniky na univerzitě v Gentu


odborné a zájmové organizace

Evropská oftalmologická společnost (první prezident),
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen)osoby

Jan Vanýsek
inicioval návrh, aby J. Françoisovi brněnská lékařská fakulta udělila udělila čestný doktorát


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
pronesl zdravici


Jis


Aktualizováno: 10. 08. 2014