Internetová encyklopedie dějin Brna

Jules François

  prof. dr. Jules François


  • * 24.5.1907 Gingelon – † 14.8.1984 Zermatt


  • významný oftalmolog; čestný doktor brněnské univerzity


  • národnost

   belgická


  • vzdělání

   medicína na univerzitě v Louvain

  • čestný doktorát

   Univerzita J. E. Purkyně v Brně (1969),
   univerzity v Ženevě, Nancy, Toulouse a Clermont-Ferrandu

  • vyznamenání a pocty

   Gavinova medaile (1966)


  • zaměstnání

   profesor očního lékařství a přednosta oční kliniky na univerzitě v Gentu

  • odborné a zájmové organizace

   Evropská oftalmologická společnost (první prezident),
   Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Vanýsek
   inicioval návrh, aby J. Françoisovi brněnská lékařská fakulta udělila udělila čestný doktorát


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   pronesl zdravici


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 08. 2014